Şehremini nedir, ne anlama gelir?

Yerel seçimlerde belediye başkan adayları, şehremini olmak istediğini söylüyor. Peki şehremininin asıl anlamı nedir? Sizin için şehremininin anlamını araştırdık.

Türk Dil Kurumu’nun (TDK) sözlüğüne göre şehremininin asıl anlamı, “Osmanlı Devleti’nde Tanzimata kadar saray ve devlet yapılarının onarımına, haremin gider ve aylık işlerine bakmakla yükümlü kimse” olarak geçiyor. Aynı kelimenin ikinci anlamı ise belediye başkanı anlamına gelen, “Şehremanetinin başında bulunan kimse, belediye başkanı” tanımı ile tanımlanıyor.

Şehremini olursa, belediyesi de Şehremaneti olur

Osmanlı döneminde belediye başkanlarına Şehremini denmesinin yanı sıra belediyelere de Şehremaneti denirdi. Türkiye’de modern belediyecilik kurumlarının ilk örnekleri Tanzimat döneminde çıkmıştı. İstanbul Şehremaneti de bunlardan biriydi.

Osmanlı’da bugünkü anlamda modern belediyeciliğin ilk örneği ve ülkemizdeki kilometre taşı, “Beyoğlu ve Galata Altıncı Daire-i Belediyesi” idi. Görev alanı içerisindeki mahalle, cadde ve sokakların isimlendirilmesi, düzenlenmesi; su yolları ve kanalizasyonların tamir ve inşa edilmesi, temizlik ve aydınlatma işlerine başlanarak bölgenin kadastro haritaları çıkarıldı. İstanbul ve diğer Osmanlı vilayetleri için bir örnek, numune haline gelen çalışmalara imza attı.