Şehir Üniversitesi’nin Tekel arazisi Maliye’ye devredildi

İstanbul Kartal’da bölge için değerli bir kültürel ve endüstriyel miras değerindeki Tekel arazisinin Şehir Üniversitesine bedelsiz tahsis edilmesiyle başlayan Tekel arazisi sorununun çözülmesi için ilk adım atıldı. Orhatepe Mahalelesi’ndeki 2222 ada 237 parseldeki Cevizli Tekel arazisi Kartal Tapu Müdürlüğü’nün kararıyla Maliye Hazinesi’ne devredildi. Tekel’in satışı sırasında Kartal’da halka açılacağı söylenen, ancak daha sonra özel üniversiteye bedelsiz devredilen arazi, özel üniversitenin elinden alındı. Arazinin yeni dönemde ne amaçla kullanılacağı konusunda soru işaretleri devam ediyor. Kartal halkı arazinin deprem toplanma alanı, büyük bir park ve rekreasyon alanı olarak değerlendirilmesini istiyor. Kartallı vatandaşlar özellikle yaz aylarında mangal yapacak yer bulamayarak sahile akın ediyor, nezih bir park ortamı arayan vatandaşlar ise Maltepe’ye gitmek zorunda kalıyor.

Öte yandan, üniversite yönetiminden yapılan açıklamada Kartal Tapu Müdürlüğü’nün kararına sert çıkıldı. Açıklamada, “12 Aralık’ta Kartal Tapu Müdürlüğü’nün aldığı kararla üniversite adına kayıtlı bir taşınmazın ‘bilgileri ve rızaları dışında’ Maliye Hazinesi’ne devrinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Karara itiraz edildiği duyurulurken, “Gerçekleştiren kurum ve kişiler hakkında gerekli hukuki ve cezai tüm yasal yollara başvuracağını kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri kullanıldı.

Şehir Üniversitesi’nden Tekel Arazisi açıklaması

Şehir Üniversitesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Kartal Tapu Müdürlüğünün 12.12.2019 tarih ve 64712239-105-E.4720758 sayılı yazısıyla, Üniversitemiz adına kayıtlı olan “İstanbul İli, Kartal İlçesi, Orhantepe Mahallesi, 2222 Ada, 237 (Yeni 12703 ada 237) parsel” nolu taşınmazın mülkiyetinin, Üniversitemizin bilgisi ve rızası dışında Maliye Hazinesi’ne devrinin gerçekleştirildiği bildirilmiştir. Söz konusu tescil işlemi, mülkiyet hakkına sahip olan Üniversitemizin katılımı ve bilgisi olmaksızın yapıldığı gibi, kanun hükmüne veya kesinleşmiş bir mahkeme kararına dayanmamaktadır. Bu nedenle anılan tescil işlemi, Türk Medeni Kanununun 1013. ve 1014. maddelerine açıkça aykırıdır.  Kartal Tapu Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tescil işlemi, aynı zamanda Anayasa’da güvence altına alınan mülkiyet hakkının da ihlali anlamına gelmektedir. Üniversitemizin söz konusu tescil işlemine açıkça itiraz ettiğini; itirazımız doğrultusunda hukuken geçersiz olan söz konusu tescil işleminin geri alınması ve tapu kaydının düzeltilmesi gerektiğini; işlemin kanuna aykırı olduğunu bilerek gerçekleştiren kurum ve kişiler hakkında gerekli hukuki ve cezai tüm yasal yollara başvuracağını kamuoyunun bilgisine sunarız.” denildi.