Çekmeköy Kışlasına iş merkezi, AVM, otel, rezidans ve çok katlı mağazalar

Çekmeköy Kışlası’na ait 187 bin 750 metrekarelik arazi için 2017’de mahkeme tarafından iptal edilen yapılaşma kararı, planlar ve yapılaşma oranları değiştirilmeden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tekrar askıya çıkarıldı. Araziye altı katlı konut ve ticari yapıların inşa edilmesi planlanıyor. Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre 2015 senesinde Milli Savunma Bakanlığı ile TOKİ arasında imzalanan ‘Askeri Hastaneler’ protokolüne göre TOKİ’ye, Türkiye çapında inşa edeceği dokuz askeri hastaneye finansman temin etmek üzere arsa devirleri yapılacaktı. Bu kapsamda TOKİ’ye devredilen araziler arasında 187 bin 750 metrekarelik Çekmeköy Kışlası da bulunuyordu. Yapılaşmaya kapalı askeri alan olan arazi, protokol kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2017 senesinde imara açıldı.

İş merkezi, AVM, otel, rezidans ve çok katlı mağazalar

Kışla arazisine, konut ve ticari birimler yapılmasının önünü açan planlar açılan dava sonucu mahkeme tarafından iptal edildi. Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı plansız kalan arazi için tekrardan plan hazırladı. Bakanlığın yeni askıya çıkardığı planlarda fonksiyon ve yapılaşma oranında hiçbir değişiklik olmadı. 2017’de olduğu gibi 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı’nda askeri alan olan imar durumu protokol gereklerini temin etmek üzere “Kentsel Meskun Alan” olarak değiştirildi. 1/1000 ve 1/5 bin ölçekli planlarda da hiçbir değişiklik yapmayan bakanlık 187 bin 750 metrekarelik kışla arazisinin 79 bin 554 metrekaresini yani yüzde 42.37’sini “ticaret + konut” alanı olarak planladı. Yükseklik altı katla sınırlandırıldı. Bu alana; konut, iş merkezi, AVM, otel, rezidans, çok katlı mağazalar yapılabilecek. Kışla arazisinde park için 63 bin 672 metrekare, eğitim tesisleri için 15 bin 736 metrekare, sağlık tesisi için 4 bin 315 metrekare, sosyal ve kültürel tesis için 3 bin 887 metrekare, teknik alt yapı alanı için 2 bin 35 metrekare, cami için 3 bin 196 metrekare, yollara da 15 bin 445 metrekare ayrıldı.

cekmekoy-kislasi

TARIM ALANI OLARAK PLANLANMIŞTI

Kışla arazisi için hazırlanan imar planı değişikliği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından 2017 senesinde verilen görüşte; ulaşım talebini arttıracağından konunun fonksiyon ve yapılanma koşulları açısından bölge planında değerlendirilmesi uygun bulunmuştu. Planlama alanı, 2017 tarihinde onaylanan Çekmeköy İmar Planı’nda da ‘Tarım Alanı’ olarak planlanmıştı. İmar planına askı süresinde yapılan itirazlar neticesinde kışla arazisi tarım alanı sınırları dışına çıkarılmıştı.