Kartal 10101 ada 60 parsel plan tadilatı askıda (İBB Kreşi)

İstanbul’un Kartal İlçesi, Yukarı Mahallesi, 10101 ada, 60 parsele ilişkin kreş (Plan Notu) 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulana imar planı tadilatı askıya çıktı. Plan tadilatı ile birlikte daha önce sosyal ve kültürel alan olarak planlanan alan, kreş alanı olarak tescil ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Kartal’ın Yukarı Mahallesi’nde, 10101 ada, 60 parsele ilişkin kreş (Plan Notu) 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 7 Aralık 2019 tasdik tarihli nazım ve uygulana imar planı tadilatı bugün askıya çıkarıldı. Kartal İlçesi, Yukarı Mahallesi, 10101 ada, 60 parsele ilişkin kreş (Plan Notu) 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulana imar planı tadilatı 2 Mart 2020 tarihinde askıdan inecek.

[pdf]444794561[/pdf] [pdf]444794653[/pdf]

Plan değişikliğinin gerekçesi

İlimiz genelinde 0 – 6 yaş arası çocuklara hizmet vermek, okul öncesi eğitimi alamayan çocuklarıakranlarıyla eşitlemek, annelerin de istihdama ve sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıylaartan ve çalışan nüfusun ihtiyacına yönelik Başkanlığımız bünyesinde yürütülmekte olanYuvamız İstanbul 150 Mahalleye 150 Kreş projesi kapsamında belirlenen muhtelif ilçelerdekimuhtelif alanların kamu yararı uyarınca Kreş Alanına alınmasına yönelik plan değişikliğiçalışmalarının başlatılması talep edilmiştir.

Başkanlığımız bünyesinde yürütülmekte olan kreş projesi kapsamında muhtelif ilçelerdekimuhtelif taşınmazlara ilişkin kamu yararı uyarınca plan/plan değişikliği çalışmalarının başlatılmasına yönelik söz konusu taşınmazın konumu, meri plan durumu, mevcut durum,topoğrafik yapı, meri plan kararları ile uyumu vb. hususlar yönünden yapılan değerlendirmelerneticesinde Kartal İlçesi, Yukarı Mahallesi, 10101 ada, 60 parselin bir kısmına ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli Nazım-Uygulama İmar Planı değişiklikleri teklifi ve plan açıklama raporudüzenlenmiştir.