Kartal Yakacık 4050 ada 1 parsel plan tadilatı askıda (İBB Kreşi)

İstanbul’un Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, 4050 ada, 1 parsel ile bir kısım tescil harici alana ilişkin kreş 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulana imar planı tadilatı askıya çıktı. ALanda İBB tarafından Yuvamız İstanbul projesi kapsamında kreş inşa edilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Kartal’ın Yakacık Mahallesi’nde 4050 ada, 1 parsel ile bir kısım tescil harici alana ilişkin kreş 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 7 Aralık 2019 tasdik tarihli nazım ve uygulana imar planı tadilatı bugün askıya çıkarıldı. Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, 4050 ada, 1 parsel ile bir kısım tescil harici alana ilişkin kreş 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulana imar planı tadilatı 2 Mart 2020 tarihinde askıdan inecek.

[pdf]444795905[/pdf] [pdf]444795979[/pdf]

Plan değişikliğinin gerekçesi

İlimiz genelinde 0 – 6 yaş arası çocuklara hizmet vermek, okul öncesi eğitimi alamayan çocuklarıakranlarıyla eşitlemek, annelerin de istihdama ve sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıylaartan ve çalışan nüfusun ihtiyacına yönelik Başkanlığımız bünyesinde yürütülmekte olanYuvamız İstanbul 150 Mahalleye 150 Kreş projesi kapsamında belirlenen muhtelif ilçelerdekimuhtelif alanların kamu yararı uyarınca Kreş Alanına alınmasına yönelik plan değişikliğiçalışmalarının başlatılması talep edilmiştir.

Başkanlığımız bünyesinde yürütülmekte olan kreş projesi kapsamında muhtelif ilçelerdekimuhtelif taşınmazlara ilişkin kamu yararı uyarınca plan/plan değişikliği çalışmalarının başlatılmasına yönelik söz konusu taşınmazın konumu, meri plan durumu, mevcut durum,topoğrafik yapı, meri plan kararları ile uyumu vb. hususlar yönünden yapılan değerlendirmelerneticesinde Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, 4050 ada, 1 parseleilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli Nazım-Uygulama İmar Planı değişiklikleri teklifi ve plan açıklama raporu düzenlenmiştir.