Tuzla Belediyesi’nden 13.7 milyon TL’ye satılık 3 gayrimenkul!

Tuzla Belediyesi, mülkiyetinde bulunan 3 adet gayrimenkulü 13 milyon 798 bin 620 TL’ye satışa çıkardı. Gayrimenkullerin ihalesi 13 Mart 2020 tarihinde gerçekleşecek.

Tuzla Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, mülkiyetinde bulunan 3 adet gayrimenkulün satışa çıkarıldığı belirtildi. Söz konusu taşınmazların satış bedeli ise 13 milyon 798 bin 620 TL olarak belirlendi.

İlan metni:

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:

1-Belediyemize ait taşınmazların satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 13.03.2020 Cuma günü Saat: 15:00 ile 15:30 arasında Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. 2-488 Sayılı Damga Vergisi kanununa istinaden ( binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir. 3-Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 ¨ karşılığında satın alınabilir. 4-İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup; Şirketlerin; Şahıslar; a) Şartname Dosyası a) Şartname Dosyası b) İmza sirküleri, b) Nüfus cüzdan sureti, c) Ticaret odası belgesi, c) Yerleşim Yeri Belgesi d) Geçici teminat. d) Geçici teminat. Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.