Beykoz Çiğdem Mahallesi kentsel dönüşüm

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Çiğdem Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Çiğdem Mahallesi’nde yapılan imar planlarına ilişkin belirsizlik sürerken, son olarak Çiğdem Mahallesi imar planlarına yönelik açılan bir daha daha sonuçlandı.

Hasan Başkaya ve 131 kişinin bir araya gelip açtığı imar planı notları davası yargıdan döndü. Beykoz Çiğdem Mahallesi’nde Hasan Başkaya ve 131 kişinin bir araya gelip açtığı dava sonuçlandı. Verilen karar Çiğdem Mahallesi halkını memnun etti ve yapılan toplantılarda yürütmeye ara verilen planların büyük mağduriyetler oluşturacağı kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 13 Ekim 2017’de kabul gören Çiğdem Mahallesi 1/5000 ölçekli Beykoz Geri Görünüm Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon 1. Etap Nazım Planlarına askı süresinde itiraz edilmiş ve mahkeme yürütmeyi durdurma kararı alınmıştı.

Açıklamalarda planların bölgede birçok vatandaşın geleceğini belirsizleştirdiği belirlendi, vatandaşların evlerinin planlarda okul alanı, park alanı, sağlık tesisi v.b donatı alanlarında kaldığı söylenmişti. Bu durum karşısında, Mahalle Muhtarı Murat Erdal’ın öncülüğünde bölge insanı birçok kez yürüyüş yaparak konuya dikkati çekmek istemişti.

Çiğdem Mahallesi imar davası

Bu durumda, İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin aldığı durdurma kararı vatandaşlarca memnuniyetle karşılandı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yürütmeyi durdurma kararına itiraz edildi.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi yapılan itirazı karara bağlayıp Yürütmenin durdurulması kararını ortadan kaldırdı.

Gerçekleşen duruşmanın karar bölümünde şu ifadeler kullanıldı: “Açıklanan nedenlerle; itiraz isteminin kabulüne, İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin 03/02/2020 tarih ve E:2018/902 sayılı yürütmenin durdurulması istemi hakkında kararının kaldırılmasına, yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde yürütmenin durdurulması istemi hakkında yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine 06/03/2020 tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir.”

Çiğdem Mahallesi ve Çubuklu’nun bir bölümünü içinde yer alan bölgenin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki yürütmeyi durdurma kararı, İstanbul 4. İdare Dava Dairesi’nin 06.03.2020 tarihli kararı ile iptal edildi.

Karar kapsamında 2017’de onay verilen Nazım İmar Planı kararlarının uygulanmasında ve planla ilgili işlemlerin yapılmasındaki engel ortadan kalkıyor. Söz konusu Nazım İmar Planı’na yapılan itirazlar mahkeme sürecinde bekletilmekteydi. Karar kapsamında plana yapılan itirazlar İBB Meclisi tarafından karar verilebilecek.