Yahoo’nun kelime anlamı nedir?

Popüler web sitesi Yahoo’nun kelime anlamı her zaman merak konusu olmuştur. İlk bakışta hiçbir şeye benzemeyen bu ismin geçmişi hakkında şaşırtıcı gerçekler yatıyor.

Yahoo kelime anlamı nedir?

Ocak 1994’te Stanford Üniversitesi’nde elektrik mühendisliği lisansüstü öğrencileri Jerry Lang ve David Filo tarafından yaratılan Yahoo, aslında “Jerry ve David’in World Wide Web Rehberi” olarak adlandırıldı ve bu, bir hiyerarşide düzenlenen diğer sitelerin bir dizini idi. Ocak 1995’e kadar, yahoo.com alan adını oluşturuldu ve bu nedenle hizmetin adı “Yahoo!” olarak değiştirildi.

Her ne kadar içerik oluşturucular Yahoo adını seçtiklerini söylemiş olsalar da, kelimenin anlamsız, cahil bir kişiye (Jonathan Swift’in 1726 romanı Gulliver’s Travels’ın ilkel Yahoos’undan türetilmiş bir argo tanımı) sevdikleri için, daha sonra Lang ve Filo tarafından “Yine Başka Bir Hiyerarşik Organize Oracle” (Yet Another Hierarchically Organized Oracle) veya “Yine Başka Bir Hiyerarşik Yarıresmi Oracle” (Yet Another Hierarchical Officious Oracle) Yahoo adı için uygun bir backronym idi (backronym, kasıtlı olarak bir kelime veya cümle etrafında oluşturulmuş bir kısaltmadır).