Yeni imar planı yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni imar planı yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliği göre parsel bazında nüfusu, yoğunluğu ve kat sayısını arttıran plan değişikliklerini yapmak artık mümkün olmayacak. Ayrıca plan değişikliği ile ilişkili değer artışı arsa değeri baz alınarak hesaplanacak kamuya aktarılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle beraber bir dizi yeni kural oluşturuldu ve bazı kurallarda değişikliklere gidildi. Yeni düzenlemelerle plan değişikliği sonucu ortaya çıkabilecek şehir silüetine aykırı binaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca bundan sonra 1.000 metrekareden küçük adalarda plan değişikliği yapılamayacak. Fonksiyon değişikliği getiren plan değişiklikleri ancak ihtiyaç duyulan donatı alanlarını 500 metrelik yarıçap içinde sağlaması durumunda yapılabilecek.

Ayrıca çok önemli bir madde ise dikkat çekti. Buna göre plan değişikliğinden doğan değer artışı artık kamuya aktarılacak. Bu kaynak ise kentsel dönüşümde kullanılacak. Buradan alınacak payın büyükşehir belediyesinin olduğu illerde yüzde 25’i büyükşehir belediyesine, yüzde 25’i ilgili ilçe belediyesine, yüzde 25’i bakanlığın dönüşüm projelerine, yüzde 25’i Hazineye gidecek. Büyükşehir belediyesi olmayan illerde yüzde 40’ı imar planı değişikliğini onaylayan idareye, yüzde 30’u bakanlığın dönüşüm projelerine, yüzde 30’u Hazine’ye aktarılacak.