Kartal Millet Bahçesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıktı!

İstanbul Kartal’da Esentepe-Çavuşoğlu Mahallesi, Millet Bahçesi ve Çevresine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıktı. İmar planı 19 Ekim 2020 itibariyle 30 gün boyunca itiraz edilebilmesi amacıyla askıda olacak.

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 15.10.2020 tarihli ve E.215908 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Kartal İlçesi, Esentepe ve Çavuşoğlu Mahalleleri, Millet Bahçesi ve çevresine ilişkin 1/5000 Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı; 1 no’lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 (ç) bendi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca NİP-34956841 ve UİP-34884986 plan işlem numaraları ile onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 19.10.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı: https://webdosya.csb.gov.tr/db/istanbul/duyurular/web-20201019142500.rar