Kartal Soğanlık 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıktı

İstanbul Kartal’ın Soğanlık Yeni Mahallesi’nde 12636 ada 1 ve 2 parseller, 10384 ada 219 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıktı. İmar planı 19 Ekim 2020 itibariyle 30 gün boyunca itiraz edilebilmesi amacıyla askıda olacak.

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 15.10.2020 tarihli ve E.217427 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Kartal İlçesi, Soğanlık Mahallesi, 10384 ada 213 (e.) ve 216 (e.) numaralı parsellere ilişkin olarak daha önce Bakanlıkça onaylanan ve dağıtımı yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliklerine ilişkin açılan iptal davaları sonucunda alınan iptal kararlarının icaplarının yerine getirilmesi suretiyle hazırlanan; İstanbul İli, Kartal İlçesi, Soğanlık Mahallesi, 12636 ada 1 ve 2 no’lu parseller, 10384 ada 219 parsel ile bir kısım tescil dışı alana ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı, 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca NİP-34489187 ve UİP-34417271 plan işlem numaraları ile onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 19.10.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı: https://webdosya.csb.gov.tr/db/istanbul/duyurular/web-20201019163141.rar