Avrupa tarihinde 8 büyük olay

Avrupa uzun zamandır dünya çapında siyasi, kültürel ve ekonomik etkinin doğduğu yer olmuştur. Ülkelerinin gücü kıtanın çok ötesine uzanarak dünyanın her köşesine dokunmuştur. Avrupa yalnızca devrimleri ve savaşları ile değil, aynı zamanda Rönesans, Protestan Reformu ve sömürgecilik gibi sosyokültürel değişimleriyle de tanınır. Bu değişikliklerin etkileri bugün hala dünyada görülebilir.

1. Rönesans

Rönesans, 15. ve 16. yüzyılların kültürel ve sosyo-politik bir hareketiydi. Klasik antik çağlardan metinlerin ve fikirlerin yeniden keşfini vurguladı.

Bu hareket başlangıcı aslında, Orta Çağ Avrupa’sının sınıf ve siyasi yapılarının bozulmaya başlamasıyla ortaya çıkan birkaç yüzyıl boyunca sürdü. Rönesans İtalya’da başladı, ancak kısa süre sonra tüm Avrupa’yı kapsadı. Bu, Leonardo da Vinci, Michelangelo ve Raphael’in zamanıydı. Düşünce, bilim ve sanatın yanı sıra dünya keşfinde devrimler gördü. Rönesans, tüm Avrupa’yı etkileyen kültürel bir yeniden doğuştu.

2. Sömürgecilik ve Emperyalizm

Avrupalılar Dünya’nın kara kütlesinin büyük bir bölümünü fethetti, yerleşti ve yönetti. Bu denizaşırı imparatorlukların etkileri bugün hala hissediliyor.

Tarihçiler genellikle Avrupa’nın sömürgeci genişlemesinin birkaç aşamada gerçekleştiğini kabul ederler. 15. yüzyılda Amerika’daki ilk yerleşim yerleri görüldü ve bu 19. yüzyıla kadar uzadı. Aynı zamanda, İngilizce, Hollandaca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce ve diğer Avrupa ülkeleri Afrika, Hindistan, Asya ve Avustralya olacak kıtayı keşfettiler ve kolonileştirdiler.

Bu imparatorluklar, yabancı topraklar üzerindeki yönetim organlarından daha fazlasıydı. Etki aynı zamanda dine ve kültüre de sıçradı ve dünya çapında bir Avrupa etkisi bıraktı.

3. Reform

Reformasyon, 16. yüzyılda Latin Hristiyan kilisesinde bir bölünmeydi. Protestanlığı dünyaya tanıttı ve bugüne kadar devam eden büyük bir bölünme yarattı.

Her şey, 1517’de Martin Luther’in idealleriyle Almanya’da başladı. Vaazları, Katolik Kilisesi’nin aşırı erişiminden memnun olmayan bir halka hitap etti. Reformasyonun Avrupa’yı süpürmesi çok uzun sürmedi.

Protestan Reformu, bir dizi reform kilisesine yol açan hem manevi hem de politik bir devrimdi. Modern hükümeti ve dini kurumları ve bu ikisinin nasıl etkileşim kurduğunu şekillendirmeye yardımcı oldu.

4. Aydınlanma

Aydınlanma, 17. ve 18. yüzyılların entelektüel ve kültürel bir hareketiydi. Aydınlanma’nın önde gelen düşünürleri, aklın kör inanç ve batıl inançtan daha değerli olduğunu vurguladılar.

Bu harekete yıllar içinde bir grup eğitimli yazar ve düşünür öncülük etti. Hobbes, Locke ve Voltaire gibi insanların felsefeleri, dünyayı sonsuza dek değiştirecek toplum, hükümet ve eğitim hakkında yeni düşünme yollarına yol açtı. Aynı şekilde, Newton’un çalışması da doğa felsefesini yeniden şekillendirdi. Bunların çoğu, yeni düşünme biçimleri nedeniyle zulüm gören insanlardı. Etkileri inkar edilemez.

5. Fransız Devrimi

1789’da başlayan Fransız Devrimi, Fransa’nın her yönünü ve Avrupa’nın büyük bölümünü etkiledi. Çoğu zaman buna modern çağın başlangıcı denir. Devrim, bir mali kriz ve halkını aşırı yükleyen bir monarşi ile başladı. İlk isyan, Fransa’yı kasıp kavuran ve hükümetin her geleneğine meydan okuyacak kaosun sadece başlangıcıydı.

Sonuçta, Fransız Devrimi sonuçsuz kalmadı. Bunların en önemlisi, 1802’de Napolyon Bonapart’ın yükselişiydi. Tüm Avrupa’yı savaşa atacak ve bu süreçte kıtayı sonsuza dek yeniden tanımlayacaktı.

6. Endüstri Devrimi

18. yüzyılın ikinci yarısı, dünyayı kökten değiştirecek bilimsel ve teknolojik değişiklikleri gördü. İlk sanayi devrimi 1760’larda başladı ve 1840’larda sona erdi. Bu süre zarfında makineleşme ve fabrikalar, ekonominin ve toplumun doğasını değiştirdi. Ek olarak, kentleşme ve sanayileşme hem fiziksel hem de zihinsel manzarayı yeniden şekillendirdi.

Bu, kömür ve demirin endüstrileri ele geçirdiği ve üretim sistemlerini modernize etmeye başladığı dönemdi. Ayrıca ulaşımda devrim yaratan buhar gücünün ortaya çıkmasına da tanık oldu. Bu, dünyanın hiç görmediği büyük bir nüfus değişimine ve büyümesine yol açtı.

7. Çanakkale Savaşı ve Rus Devrimleri

Müttefiklerin Rusya’daki Çar yönetimine yardım götürmeleri, Çanakkale’yi geçememeleriyle engellendi. Bunun sonucunda Çar güç kaybetti ve 1917’de iki devrim Rusya’yı sarstı. İlki iç savaşa ve Çarların devrilmesine yol açtı. Bu, I.Dünya Savaşı’nın sonuna yakındı ve ikinci devrim ve komünist bir hükümetin kurulmasıyla sona erdi.

O yılın Ekim ayına gelindiğinde, Vladimir Lenin ve Bolşevikler ülkeyi ele geçirdiler. Komünizmin böylesine büyük bir dünya gücü haline gelmesi, dünya siyasetinin dönüştürülmesine neden oldu.

8. Nazi Almanyası ve Yahudi Soykırımı

Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda İmparatorluk Almanya’sı çöktü Bundan sonra Almanya, Nazizmin yükselişi ve II.Dünya Savaşı ile doruğa çıkan çalkantılı bir dönem yaşadı.

Weimar Cumhuriyeti, ilk savaştan sonra Alman Cumhuriyeti’nin kontrolünü elinde tuttu. Nazi Partisi sadece 15 yıl süren bu eşsiz hükümet yapısı sayesinde yükseldi.

Adolf Hitler liderliğindeki Almanya, siyasi, sosyal ve ahlaki açıdan en büyük zorluklarıyla karşı karşıya kalacaktı. Hitler ve muadillerinin II.Dünya Savaşı’nda neden olduğu yıkım, Avrupa’yı ve tüm dünyayı kalıcı olarak yaralayacaktı. Yahudi Soykırımı o dönemden tarihe kara leke olarak kaldı.