Pendik’te 26 milyon TL’ye icradan satılık bina

Pendik’te D-100 kara yoluna komşu, E-5 Yan Yolu Caddesi’nde bulunan 7 katlı bina icradan satışa sunuluyor. İstanbul Anadolu Satış Memurluğu, Pendik’in Kaynarca Mahallesi’nde bulunan 7 katlı binayı satışa çıkarıyor. Söz konusu gayrimenkulün satış bedeli 26 milyon 476 bin TL olarak belirlendi. Gayrimenkulün ihalesi 16 Şubat 2021 günü gerçekleşecek.

T.C. İSTANBUL ANADOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri :İstanbul İl, Pendik İlçe, 3838 Parsel, Dolayoba Mahalle/Köy, Kıymet Takdirine konu olan Pendik İlçesi, Dolayoba Mahallesi, 3838 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili keşif tarihinde yerinde yapılan incelemede, parsel üzerinde 2 bodrum+zemin+4 katlı toplam 7 katlı betonarme bina olduğu görülmüştür. Pendik belediyesi imar arşivinden yapılan araştırmada bina ile ilgili mimari projenin konut projesi olarak 22.12.1995 tarih ve 1705 sayı ile onaylandığı ve yapı ruhsatının 07.03.1996 tarih ve 1/19 sayı ile verildiği görülmüştür. Yapı ruhsatına göre bina; 2 yol atı ve 6 yol üstü olmak üzere 8 katlıdır ve emsal dahili inşaat alanı 6 adet dükkan, 30 adet daire ve ortak alan dahil 8.309,00 metrekare olarak verilmiştir. Yapı sınıfı III-B?dir. Ayrıca arşiv dosyasında 12.05.1997 tarih ve 104/1850 sayılı yapı tatil tutanağına göre tasdikli projeye aykırı olarak 2. bodrum katın ikmal edildiği, 1. bodrum katın projesindeki toprak dolgu alanının 2. bodrum kat alanında yapılmış olduğu, zemin katın bitmiş olduğu ve 1. normal kat yapılırken inşaatın durdurulduğu anlaşılmıştır. 30.07.1997 tarihli durdurma emrinden sonra inşaata devam edildiğine daire tutanakta ise inşaatın devam ettiği ve 2260,00 metrekare x4 kat= 9.040,00 metrekare yapılaşma olduğu tespit edilmiştir. Mevcutta ise bina 2 bodrum+zemin+3 normal kat+1 yarım kat olmak üzere toplam 7 katlıdır. 2.260,00 metrekare x 5 kat= 11.300,00 metrekare +(yarım kat) 1.130,00 metrekare =12.430,00 metrekaredir. Binanın 2. bodrum+1. bodrum+zemin katında Dilek tekstil kiracı olarak, 3. normal katında Narin moda evi kiracı olarak bulunduğu ve üst katlarında Necdet Yumak tarafından imalathane olarak kullanıldığı öğrenilmiştir. Binanın ana girişi E-5 Yan Yolu caddesinden 48 kapı numarası ile ve Dilek tekstilin ana girişi ise Bahattin Velede caddesinden 37 kapı numarası ile yapılmaktadır. Binanın dış cephesi alüminyum kompozit malzeme ile kaplıdır. Ana girişte alüminyum profilli camlı kapı mevcuttur. Bina içinde orta alanda 2 adet, yanlarda 2 adet asansör ve arka tarafta 1 adet yük asansörü bulunmaktadır. Bina içi merpen zeminleri mermer ve sahanlık zeminleri seramik kaplıdır. Binada doğalgaz yoktur ve ısınma klima ile sağlanmaktadır. Narin moda evinin iç dekorasyonu kiracısı tarafından yapılmıştır. Tavanlarda asma tavan ve aydınlatma bulunmaktadır. Yangın yağmurlama sistemi mevcuttur. Binanın 2. bodrum kata iniş rampası sol yan cephede bulunmaktadır. 2. bodrum kat depo ve kapalı otopark olarak kullanılmaktadır. Deprem öncesi yapı olan, ve tamamı iş yeri olarak imal edilmiş bina yaklaşık 23 yaşındadır. Değerleme yapılırken, arsa değeri ile binanın ruhsat inşaat alanı değeri toplanarak işlem değer hesaplanacaktır. Söz konusu olan parselin cinsinin tapu kaydında halen tarla olduğu görülmüş olup, mevcut imar planına göre binanın yerleşimi çekme mesafelerine uymamaktadır.Ayıca bina konturunun yola tecavüzlü olduğu anlaşılmıştır. İmar planına göre konut alanlarında parsel alanı 3000 metrekare-5000 metrekare olan alanlardan TAKS:0.25 ve hmax:45.50m. olarak verilmektedir.Plan notlarına göre konut alanlarında, ticaret, hizmet, ofis v.b. fonksiyonların zemin katın üstündeki katlarda da yer alabildiği anlaşılmıştır.

Adresi : İstanbul İli, Pendik İlçesi, Dolayoba Mah. 3838 Parsel Tarla Nitelikli Taşınmaz E-5 Yan Yolu Caddesi No:48

Yüzölçümü : 3.418,94 metrekare

İmar Durumu : İstanbul Anadolu 10. İcra Dairesinin 2019/107 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, Pendik Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 09.08.2019 tarih ve 99196931-115.02.01-E:35221 sayılı imar durumu yazısına istinaden; Pendik İlçesi, Dolayoba (Kaynarca) Mahallesi, 3838 parsel sayılı taşınmazın “1/1000 ölçekli 16.05.2008 T.T.’li Pendik Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında; kısmen YOLda, kısmen de TAKS:0.25, KAKS:1.75, Hmax:45,50m. yapılanma şartlarında konut alanında kaldığı” anlaşılmıştır.

Ayrıca Pendik Belediyesi resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre emlak vergisine esas 2019 yılı sokak rayiç değerinin E-5 yan yolu caddesi için 2.069,51TL/m2 ve Bahattin Veled caddesi için 1.398,31TL/metrekare olduğu öğrenilmiştir.

Kıymeti : 26.476.000,00 TL

KDV Oranı : Yüzde 18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibdir. (H. Haritasında (A) harfi ile gösterilen 99,65 metrekarelik kısımda TEDAŞ lehine yıllığı 1 YKRŞ bedelle 99 yıl müddetle irtifak hakkı vardır) (Necdet Yumak hissesinde Pendik 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin ihtiyati tedbiri vardır, tedbir ile birlikte satılacaktır)

1. Satış Günü : 16/02/202 1 günü 10:40 – 10:50 arası

2. Satış Günü : 16/03/202 1 günü 10:40 – 10:50 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu 1 – İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

Satış şartları

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/107 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/11/2020