Kadıköy’de icradan satılık imarlı devasa arsa

Kadıköy Batman Sokak ile D-100 karayolu arasında bulunan 2 bin 263 metrekarelik dev arsa, icradan 56 milyon 611 bin 80 TL bedelle satılacak.

İstanbul Anadolu Satış Memurluğu, Merdivenköy Mahallesi’nde bulunan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkulün satış bedeli 56 milyon 611 bin 80 TL olarak belirlendi. Arsanın imar durumuna göre en fazla 15 kat inşaat yapılabilir.

T.C. İSTANBUL ANADOLU(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Özellikleri: İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merpenköy Mahallesi, 2737 Ada, 10 Parsel, Arsa nitelikli taşınmaz. Dava konusu taşınmaz İstanbul ili, Kadıköy ilçesi merpenköy mahallesi 2737 ada 10 parselde mahallen sahrayicedit mahallesi batman sokak 16 kapı numaralı yerde 2263,00 metrekare arsa nitelikli olduğu tek katlı duvarları sıvalı boyalı çatısı kiremit örtülü tabanda 78,18 metrekare oturumlu gecekondu tarzı mesken nitelikli yapının yüzde 35 nispetinde yıpranmış olduğu parselin geometrik olarak dikdörtgen ve düz meyili oludğu konumu itibariyle batman sokak ile D-100 (E5) karayolu arasından D-100 karayoluna cepheli konumda optimum avm karşısında kozyatağı Hilton oteline 120m yenisahra metro istasyonuna 390m.Özel medicall park hastanesine 580 semiha şakir ilkokuluna 850m. Özel anaket kolejine 890m. Göztepe köprülü kavşağına 1000m mesafede ulaşımı kolay ve belediye teknik hizmetlerinden de tam olarak yararlanmaktadır.

Dava konusu parseldeki hissedarların hisselerine isabet edecek olan alanların imar yönetmeliklerinde parseller için öngörülen minumum cephe boyutları ve arsa büyüklüklerini karşılamaması nedeniyle taşınmazın hissedarlar arasında taksimi mümkün görülmediğinden hissedarlar arasındaki ortaklığın giderilmesi için dava konusu parselin (arsa +bina) tamamının satılması ve satış bedelinin hissedarlara kayden maliki oldukları hisseleri nispetinde paylaştırılması gerektiği kanaatine varılmıştır.

Adresi : İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Sahrayıcedit Mah. Batman Sok. Dış Kapı No: 16 (2737 Ada 10 Parsel) Sayılı Arsa Nitelikli Taşınmaz Yüzölçümü : 2.263,00 metrekare

İmar Durumu : Kadıköy belediyesiplaın ve proje müdürlüğünün İstanbul ili, Kadıköy – merpenköy (sahrayicedit) mahallesi 230 pafta 2737 ada 10 parsel ; 11/05/2006 onaylı 1/1000 ölçekliuygulama imar planı plan notu datilatları ve lejandı değişikliğine göre yençok 15 kat. Max KAKS : 0.35 ayrık nizam ticaret+ konut alanında kalmaktadır. Plan notlarının 30. Maddesine göre uygulama yapılacaktır. Plan notlarının 30. Maddesinde “ E-5 ten yüz alan ilk binalarda TAKS: 0.40, H:18,00m yüksekliği geçemez

Kıymeti : 56.611.080,00 TL

KDV Oranı : Yüzde 18

Kaydındaki Şerhler : İstanbul 6. İdare mahk. Nin 25/03/2008 tarih 2007/1313 esas sayı. Yaz. Gereği kadıköy belediyesi plan ve proje müd. Nün 20/06/2008 tar. 1027659 say. Yazısına istinaden yürütmeyi durdurma kararı şerhi vardır. (Tapu kaydındaki gibidir)

1. Satış Günü : 05/01/2021 günü 10:30 – 10:40 arası

2. Satış Günü : 05/02/2021 günü 10:30 – 10:40 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu 1 – İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

Satış şartları

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/10 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/11/2020