Gram Mol ilişkisi nedir?

İşte mol-gram ve gram-mol dönüşümlerini nasıl yapacağınız hakkında detaylı ve kolay anlaşılır bir kılavuz. Bu çalışılmış örnek problem, bir molekülün gram sayısının molekülün mol sayısına nasıl dönüştürüleceğini göstermektedir. Bunu neden yapmanız gerekiyor? Bu tür bir dönüştürme problemi, esas olarak, bir numunenin kütlesini gram cinsinden verdiğinizde (veya ölçmeniz gerektiğinde) ve daha sonra mol gerektiren bir oran veya dengeli denklem problemi çalışmanız gerektiğinde ortaya çıkar.

Molleri Gram’a Dönüştürme (ve Tersi)

  • Gram ve mol, bir numunedeki madde miktarını ifade eden iki birimdir. İki birim arasında “dönüştürme formülü” yoktur. Bunun yerine, dönüşümü yapmak için atomik kütle değerlerini ve kimyasal formülü kullanmalısınız.
  • Bunu yapmak için, periyodik tablodaki atom kütlelerine bakın ve bir bileşikte her bir elementin kaç atomunun olduğunu bilmek için formül kütlesini kullanın.
  • Unutmayın, bir formüldeki alt simgeler atom sayısını gösterir. Alt simge yoksa, formülde o öğenin yalnızca bir atomu olduğu anlamına gelir.
  • Bir elementin atom sayısını atomik kütlesiyle çarpın. Bunu tüm atomlar için yapın ve mol başına gram sayısını elde etmek için değerleri toplayın. Bu, dönüşüm faktörünüzdür.

Gramdan Mol Dönüşüm Problemi

454 gram CO2‘deki CO2 mol sayısını belirleyin.

İlk olarak, periyodik tablodan atomik kütlelerde karbon ve oksijen olup olmadığına bakın. C‘nin atomik kütlesi 12.01’dir ve O‘nun atomik kütlesi 16.00’dır. CO2‘nin formül kütlesi:

12.01 + 2 (16.00) = 44.01

Böylece, bir mol CO2 44.01 gram ağırlığındadır. Bu ilişki gramdan mollere geçiş için bir dönüşüm faktörü sağlar. 1 mol/44.01 g faktörünü kullanarak:

mol CO2 = 454 g x 1 mol/44,01 g = 10,3 mol

Buna göre, 454 gram CO2‘de 10,3 mol CO2 vardır.

Mol’den Gram’a Dönüştürme Örnek Problemi

Öte yandan, bazen size mol cinsinden bir değer verilir ve bunu grama dönüştürmeniz gerekir. Bunu yapmak için önce bir numunenin molar kütlesini hesaplayın. Ardından, gram cinsinden bir cevap almak için bunu mol sayısıyla çarpın:

gram numune = (molar kütle) x (mol)

Örneğin, 0.700 mol hidrojen peroksit, H2O2 içindeki gram sayısını bulun.

Bileşikteki her bir elementin atom sayısını (alt simgesi) periyodik tablodaki elementin atomik kütlesiyle çarparak molar kütleyi hesaplayın.

Molar kütle = (2 x 1.008) + (2 x 15.999) Oksijen için daha anlamlı rakamların kullanımına dikkat edin Molar kütle = 34.016 gram / mol

Gramları elde etmek için molar kütleyi mol sayısı ile çarpın:

gram hidrojen peroksit = (34.016 gram / mol) x (0.700 mol) = 23.811 gram

0.700 mol hidrojen peroksitte 23.811 gram hidrojen peroksit vardır.

Mol – Gram Dönüşüm Problemi

Bazen size mol verilir ve bunu grama dönüştürmeniz gerekir. Bu çalışılmış örnek problem, molleri grama nasıl dönüştürebileceğinizi gösterir.

Kütleyi gram cinsinden 3.60 mol H2SO4 olarak belirleyin.

İlk olarak, periyodik tablodan hidrojen, sülfür ve oksijen için atom kütlelerine bakın. Atom kütlesi H için 1.008, S için 32.06 ve O için 16.00’dır. H2SO4‘ün formül kütlesi:

2 (1.008) + 32.06 + 4 (16.00) = 98.08

Böylece bir mol H2SO4 98.08 gram ağırlığındadır. Bu ilişki gramdan mollere geçiş için bir dönüşüm faktörü sağlar. 98.08 g/1 mol faktörünü kullanarak:

gram H2SO4 = 3.60 mol x 98.08 g / 1 mol = 353 g H2SO4 3.60 mol H2SO4 içinde 353 gram H2SO4 bulunmaktadır.