DNA ve RNA arasındaki farklar

DNA, Deoksiribo nükleik asit anlamına gelirken, RNA ribo nükleik asittir. DNA ve RNA’nın her ikisi de genetik bilgi taşısalar da, aralarında epeyce farklılık vardır. Burada, hızlı bir özet ve farklılıkların ayrıntılı bir tablosu dahil olmak üzere, DNA ile RNA arasındaki farkların bir karşılaştırması yer almaktadır.

DNA ve RNA Arasındaki Farkların Özeti

 1. 1. DNA şeker deoksiribozu içerirken, RNA şeker ribozunu içerir. Riboz ve deoksiriboz arasındaki tek fark, ribozun, halkadaki ikinci karbona -H bağlı olan deoksiribozdan daha fazla -OH grubuna sahip olmasıdır.
 2. 2. DNA, çift sarmallı bir moleküldür, RNA ise tek sarmallı bir moleküldür.
 3. 3. DNA, alkali koşullar altında stabildir, RNA ise stabil değildir.
 4. 4. DNA ve RNA, insanlarda farklı işlevler yerine getirir. DNA, genetik bilginin depolanması ve aktarılmasından sorumluyken, RNA doğrudan amino asitleri kodlar ve protein yapmak için DNA ile ribozomlar arasında bir haberci görevi görür.
 5. DNA ve RNA baz eşleşmesi biraz farklıdır çünkü DNA, adenin, timin, sitozin ve guanin bazlarını kullanır; RNA, adenin, urasil, sitozin ve guanin kullanır. Urasil, halkasında bir metil grubu bulunmadığı için timinden farklıdır.

DNA ve RNA’nın karşılaştırılması

Hem DNA hem de RNA, genetik bilgiyi depolamak için kullanılırken, aralarında açık farklılıklar vardır. Bu tablo temel noktaları özetlemektedir:

 • Karşılaştırma
 • DNA
 • RNA
 • Adı
 • Deoksiribo Nükleik Asit
 • Ribo Nükleik Asit
 • İşlev
 • Genetik bilginin uzun süreli depolanması; diğer hücreleri ve yeni organizmaları yapmak için genetik bilginin aktarılması. Protein yapmak için genetik kodu çekirdekten ribozomlara aktarmak için kullanılır.
 • RNA, bazı organizmalarda genetik bilgiyi iletmek için kullanılır ve ilkel organizmalarda genetik planları depolamak için kullanılan molekül olabilir.
 • Yapısal Özellikler
 • B-form çift sarmal. DNA, uzun bir nükleotid zincirinden oluşan çift sarmallı bir moleküldür.
 • A-biçimli sarmal. RNA genellikle daha kısa nükleotid zincirlerinden oluşan tek sarmallı bir sarmaldır.
 • Bazların ve Şekerlerin Bileşimi
 • deoksiriboz şeker, fosfat omurgası, adenin, guanin, sitozin, timin bazları
 • riboz şekeri, fosfat omurgası, adenin, guanin, sitozin, urasil bazları
 • Yayılma
 • DNA’sı kendi kendini kopyalar.
 • RNA, ihtiyaç duyulduğunda DNA’dan sentezlenir.
 • Baz Eşleştirme
 • AT (adenin-timin), GC (guanin-sitozin)
 • AU (adenin-urasil), GC (guanin-sitozin)
 • Tepkime
 • DNA’daki C-H bağları onu oldukça kararlı hale getirir, ayrıca vücut DNA’ya saldıran enzimleri yok eder. Sarmaldaki küçük oluklar ayrıca koruma görevi görür ve enzimlerin yapışması için minimum alan sağlar. RNA ribozundaki O-H bağı, molekülü DNA’ya kıyasla daha reaktif hale getirir.
 • RNA, alkali koşullar altında stabil değildir, ayrıca moleküldeki geniş oluklar onu enzim saldırısına duyarlı hale getirir. RNA sürekli olarak üretilir, kullanılır, bozulur ve geri dönüştürülür.
 • Ultraviyole Hasarı
 • DNA, UV hasarına duyarlıdır.
 • DNA ile karşılaştırıldığında RNA, UV hasarına nispeten dirençlidir.
Tablonun tamamı için sola kaydırın.

İlk DNA mı yoksa RNA mı meydana geldi?

DNA’nın ilk meydana geldiğine dair bazı kanıtlar var, ancak çoğu bilim insanı RNA’nın DNA’dan önce evrimleştiğine inanıyor. 1 RNA daha basit bir yapıya sahiptir ve DNA’nın çalışması için gereklidir. Ayrıca, RNA, ökaryotlardan önce geldiğine inanılan prokaryotlarda bulunur. RNA kendi başına belirli kimyasal reaksiyonlar için bir katalizör görevi görebilir.

Asıl soru, RNA varsa DNA’nın neden evrimleştiğidir. Bunun en olası cevabı, çift sarmallı bir moleküle sahip olmanın genetik kodu hasardan korumaya yardımcı olmasıdır. Bir tel koparsa, diğer tel onarım için şablon görevi görebilir. DNA’yı çevreleyen proteinler ayrıca enzimatik saldırıya karşı ek koruma sağlar.

Olağandışı DNA ve RNA durumları

DNA’nın en yaygın biçimi çift sarmal iken, nadir görülen dallı DNA vakaları, dörtlü DNA ve üçlü iplikçiklerden yapılan moleküller için kanıt vardır. Bilim adamları, fosfor yerine arsenik ikamelerinin bulunduğu DNA buldular.

Bazen çift sarmallı RNA (dsRNA) oluşur. Timinin urasil ile değiştirilmesi dışında DNA’ya benzer. Bu tip RNA, bazı virüslerde bulunur. Bu virüsler ökaryotik hücreleri enfekte ettiğinde, dsRNA normal RNA fonksiyonuna müdahale edebilir ve bir interferon tepkisini uyarabilir. Hem hayvanlarda hem de bitkilerde dairesel tek iplikli RNA (circRNA) bulunmuştur. Şu anda, bu tip RNA’nın işlevi bilinmemektedir.