Ali Sabancı Kartal’da arsa satın aldı

Anadolu Isuzu’nun Kartal İlçesi Soğanlık Mahallesi’ndeki eski fabrika arazisini Ali Sabancı satın aldı. Arsa 191 Milyon TL bedelle EAG Turizm ve İnşaat A.Ş şirketine satıldı.

Anadolu Isuzu’dan KAP’a yapılan açıklamada, “Şirketimizin 9 Ekim 2012 Tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aktifinde bulunan İstanbul Kartal İlçesi Soğanlık Mahallesi 4485 ada 139 Pafta 17, 184, 190, 192 ve 289 numaralı parsellere kayıtlı taşınmazların satışa konu edilmesine karar verilmiş ve  bu kapsamda 4 Temmuz 2013 tarihinde yapılan ihalede en yüksek fiyatı teklif eden EAG Turizm ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne söz konusu taşınmazların  191.000.000 (yüzdoksanbirmilyon) TL bedel ile nakden satılması işlemi 13 Ağustos 2013 tarihli genel kurul toplantısında onaylanmıştır.” denildi.