Küresel ısınmayı azaltıcı tedbirler nelerdir?

İklim değişikliği temelde bir kalkınma sorunudur. İklim değişikliği ile mücadelede, yoksulluğu şiddetlendirmek ve ekonomik büyümeye zarar vermekle sonuçlanabiliyor. Aynı zamanda, ülkelerin nasıl büyüdüğü ve genişleyen nüfusun enerji, gıda ve su ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları yatırımlar, iklim değişikliğini tetikleyebilir, dünya çapında riskleri artırabilir veya çözümlere katkıda bulunabilir.

Önceki dönem Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Washington DC’deki Georgetown Üniversitesi’ndeki öğrencilere verdiği bir konferansta, politikaların ve büyüme seçeneklerinin iklim değişikliğinin itici güçlerini azaltmaya yardımcı olabileceği beş temel alanı ortaya koydu. İşte Başkan Kim’in ortaya koyduğu, küresel ısınmayı azaltıcı ve iklim değişikliği ile mücadele etmeyi sağlayacak tedbirler:

Karbona bir fiyat koyun

Emisyonları azaltmak, net politika sinyalleriyle başlar. Karbon fiyatlandırma sistemleri; emisyonları sınırlayan emisyon ticaret sistemleri veya ton başına ücret alan karbon vergileri gibi kirletici davranışları azaltmak ve daha temiz enerji seçeneklerine ve düşük karbonlu inovasyona yatırım yapmak için bir teşvik oluşturarak şirketlere uzun vadeli bir sinyal gönderir.

40’a yakın ülke ve 20’den fazla şehir, eyalet ve il şu anda emisyon ticaret sistemleri veya karbon vergileri yoluyla karbon fiyatlandırmasına sahip veya uygulamaya hazırlanıyor ve sayıları artıyor. Kore, Ocak ayında en yeni karbon piyasasını başlattı. Şehirlerde ve eyaletlerde yedi pilot karbon piyasası bulunan Çin, geçen yıl emisyonlarının düştüğünü gördü.

Fosil yakıt sübvansiyonlarını sonlandırın

Fosil yakıt sübvansiyonları, israfı teşvik edebilecek ve düşük karbonlu büyümeyi caydırabilecek farklı bir sinyal gönderir. Ülkeler, zararlı fosil yakıt sübvansiyonlarını aşamalı olarak kaldırarak, yoksullar için hedeflenen desteği kanıtlamak da dahil olmak üzere, harcamalarını en çok ihtiyaç duyulan ve en etkili olan yerlere yeniden tahsis edebilirler.

2013 yılında dünya çapında yaklaşık 550 milyar dolar doğrudan fosil yakıt sübvansiyonlarına gitti ve bazı ülkelerin GSYİH’sinin büyük bir yüzdesini enerji fiyatlarını yapay olarak düşürmek için aldı. Ancak, kanıtlar, fosil yakıt sübvansiyonlarının hiç de yoksulları korumakla ilgili olmadığını gösteriyor. Araştırmalar, nüfusun en zengin yüzde 20’sinin, en yoksul yüzde 20’nin fosil yakıt sübvansiyonlarından altı kat daha fazla fayda sağladığını gösteriyor.

Sübvansiyonları reforme etmek asla kolay değildir. Çoğu zaman, nüfus gerçek enerji maliyetlerinin farkında değildir ve sübvansiyonlar aşamalı olarak kaldırılırken yoksullara verilen destek aşamalı olarak uygulanmalıdır. Dünya Bankası, ülkelerin sübvansiyon reformunu ve beraberindeki sosyal koruma sistemlerini tasarlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olacak 20 milyon dolarlık bir tesis aracılığıyla fosil yakıt sübvansiyonları reformuna destek sağlıyor.

Düşük karbonlu, dayanıklı şehirler inşa edin

Fiyatları doğru almak denklemin bir parçasıdır. Diğer bir parça ise sürdürülebilir bir gelecek inşa etmektir, çünkü tüm gelişmeler iklim değişikliği bağlamında gerçekleşir. Şehirler, özellikle gelişmekte olan dünyada hızla büyüyor. Bugün dünya nüfusunun yarısından biraz fazlası kentli; 2050 yılına kadar şehirlerin dünya nüfusunun üçte ikisini barındırması bekleniyor.

Ulaşım ve arazi kullanımının dikkatli bir şekilde planlanması ve enerji verimliliği standartlarının oluşturulmasıyla şehirler, sürdürülemez kalıplara kilitlenmekten kaçınan yollar inşa edebilir. Yoksullar için iş ve fırsatlara erişim sağlayabilir ve zararlı hava kirliliğini azaltabilirler.

Ancak bu büyümenin sürdürülebilir olması için finansman sağlamak zor olabilir. Veriler, en büyük 500 gelişmekte olan ülke kentinin yalnızca yüzde 4’ünün uluslararası pazarlarda krediye değer görüldüğünü gösteriyor. Dünya Bankası Grubu, şehirlerin stratejik planlamalarını geliştirmelerine ve finansmana erişimlerini engelleyebilecek finansal temelleri düzeltmelerine yardımcı oluyor.

Enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji kullanımını artırmak

Enerji hakkında konuştuğumuzda, erişim hakkında konuşmalıyız. Dünya çapında yaklaşık 1,2 milyar insanın elektriğe erişimi yok ve 2,8 milyar kişi yemek pişirmek için odun, odun kömürü ve kömür gibi zararlı iç mekan hava kirliliğine neden olan katı yakıtlara güveniyor.

Herkes için Sürdürülebilir Enerji girişimi aracılığıyla, Dünya Bankası Grubu 2030 için üç hedefi desteklemektedir: modern enerjiye evrensel erişim sağlamak, enerji verimliliğindeki iyileştirme oranını iki katına çıkarmak ve küresel enerji karışımında yenilenebilir enerjinin payını iki katına çıkarmak.

Enerji verimliliği iyileştirmeleri çok önemlidir. Kaydedilen her gigawatt, üretilmesi gerekmeyen bir gigawatt’tır. Küresel olarak, enerji kullanımı, geçtiğimiz 20 yıldaki enerji verimliliği iyileştirmeleri olmadan olacağından bugün yaklaşık üçte bir oranında daha düşük.

Bu arada yenilenebilir enerji, fiyatlar düştükçe giderek daha uygun hale geliyor. Birçok ülkede, kamu hizmeti ölçeğinde yenilenebilir enerji geliştirmek artık fosil yakıtlı santrallerden daha ucuz veya onunla aynı seviyede.

İklim açısından akıllı tarım uygulayın ve orman manzaralarını besleyin

Beşinci eylem alanı, hem azaltma hem de uyarlamayı içerir. İklim dostu tarım teknikleri, çiftçilerin çiftliklerinin üretkenliğini ve kuraklık gibi iklim değişikliğinin etkilerine karşı direncini artırmalarına yardımcı olurken, aynı zamanda net emisyonları azaltmaya yardımcı olan karbon yutakları yaratıyor.

Ormanlar da karbonu emen ve toprakta, ağaçlarda ve yapraklarda depolayan değerli karbon yutaklarıdır.