Balast suyu nedir?

Balast suyu, gemilerin balast tanklarında ve kargo ambarlarında tutulan tatlı veya tuzlu sudur. Gemilerin yük taşımadığı, yeterince ağır yük taşımadığı veya dalgalı denizler nedeniyle daha fazla stabiliteye ihtiyaç duyulduğu bir sefer sırasında stabilite ve manevra kabiliyeti sağlamak için kullanılır. Balast suyu ayrıca bir geminin köprülerin ve diğer yapıların altından geçebilecek kadar suda batması için ağırlık eklemek için de kullanılabilir. Balast suyu, aynı zamanda yerli olmayan deniz türlerinin başka bir bölgeye taşınması için ana yollardan biridir.

Balast suyu nedir?

Genellikle, bir gemi bir limana kargo teslim ettiğinde ve daha az kargo ile veya kargo olmadan yola çıktığında balast suyu denizden çekilerek balast tanklarına pompalanır. Balast suyu daha sonra taşınır ve geminin daha fazla yük aldığı bir sonraki limanda tekrar denize serbest bırakılır. Bir gemi birden fazla limana kargo alıyor veya teslim ediyorsa, her limanda balast suyunun bir kısmını serbest bırakabilir veya alabilir. Bu gibi durumlarda, geminin balast suyu birden fazla limandan gelen suların bir karışımını içerir.

Balast suyunun salınması, doğal olmayan organizmaları boşaltma limanına sokabilir. Tanıtılan bu türler veya biyolojik istilacılar ayrıca egzotik türler, yabancı türler ve yerli olmayan türler olarak adlandırılır.

Balast suyu, gemilerin güvenli çalışması için gereklidir. Geminin güvenli, dik ve dengeli bir durumda yüzebilmesi için geminin toplam ağırlığını ve iç dağılımını ayarlamak için kullanılır. Bir geminin yükleme ve boşaltma dahil olmak üzere farklı zamanlarda taşıyabileceği farklı kargo yüklerini telafi etmek için kullanılır. Ayrıca taşıma sırasında stabilite ve manevra kabiliyeti sağlar.

Balast suyu yönetiminin önemi

1880’lerden önce gemiler, kargo ambarlarına manuel olarak kürekle doldurulması ve kargonun gemiye yüklenmesi gerektiğinde benzer şekilde boşaltılması gereken kaya ve kum gibi katı balast malzemeleri kullanıyordu. Ne yazık ki, düzgün bir şekilde sabitlenmemişse, katı balast, ağır denizlerde kararsızlığa neden olan kaymaya eğilimlidir. Çelik gövdeli gemilerin ve pompalama teknolojisinin kullanılmaya başlanmasıyla su, tercih edilen balast haline geldi.

Su, balast tanklarının içine ve dışına kolayca pompalanabilir ve çok az insan gücü gerektirir. Gemilerin balast ihtiyacı olduğunda, geminin bulunduğu denizden gemilerin balast suyu tanklarına su pompalanır, bu da geminin önemli kısımlarına ağırlık katar. Balast suyuna ihtiyaç kalmadığında veya geminin ağırlığının hafifletilmesi gerektiğinde denize boşaltılır.

Bugün, okyanusa giden gemilerin tasarımlarına dahil edilmiş balast tankları var. Balast tanklarının sayısı ve boyutu, bir geminin tipine ve tasarımına göre değişir. Çoğu gemi bir dizi balast kapasitesi ile donatılmıştır, ancak genellikle balast, bir geminin ölü ağırlık tonajının %25-30’una eşittir.

Arıtılmamış balast suyunun yüklenmesi ve boşaltılması süreci, gemiler organizmaların ekosistemler arasında dünyanın bir yerinden diğerine transferi için bir vektör haline geldiğinden çevre, halk sağlığı ve ekonomi için büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

Balast suyu bir gemiye pompalandığında, bir geminin balast tanklarına birçok mikroskobik organizma ve tortu girebilir. Bu organizmalar bakteri, mikrop, küçük omurgasızlar, yumurtalar, kistler ve çeşitli türlerin larvalarını içerir. Bu organizmaların çoğu, bir geminin balast tanklarında hayatta kalabilir. Balast suyu tahliye edildiğinde organizmalar yeni ortamlara salınır. Serbest bırakıldıkları yeni ortamda uygun koşullar mevcutsa, bu türler hayatta kalabilir, çoğalabilir ve suda yaşayan istilacı türler haline gelebilir.