Perc monokristal güneş paneli nedir?

Güneş pili teknolojisi her zaman gelişiyor ve gelişiyor. PERC güneş pilleri ve bunlarla yapılan güneş panelleri, güneş enerjisi endüstrisinde nispeten yeni bir yeniliktir; bu makalede, PERC güneş pillerinin ne olduğunu ve güneş paneli teknolojisini nasıl etkilediğini inceleyeceğiz.

PERC güneş pili ve paneli nedir?

PERC, Pasif Verici ve Arka Hücre ya da Pasif Verici ve Arka Temas anlamına gelebilir. Özünde, bir PERC güneş pili basitçe daha verimli bir güneş pilidir, yani PERC hücreleriyle yapılan güneş panelleri güneş ışığını daha kolay kullanılabilir elektriğe dönüştürebilir. PERC güneş pillerinden yapılan güneş panelleri, hem düşük ışık koşullarında hem de yüksek sıcaklıklarda tipik olarak geleneksel panellerden daha iyi performans gösterir. PERC teknolojisi, hücre üretimine çeşitli faydalar sağlayan geleneksel bir güneş pilinin arkasına bir katman ekleyerek verimliliği artırır.

PERC güneş pilleri, standart güneş pillerine göre sağladıkları verimlilik kazanımları nedeniyle heyecan verici bir teknolojidir. Ek olarak, PERC üretimine geçiş, mevcut hücre üretim süreçlerinde çok fazla değişiklik yapılmasını gerektirmez. Üreticilerin düşük maliyetle daha yüksek verimli PERC hücreleri üretmeye başlaması nispeten kolay bir geçiştir.

PERC güneş pilleri standart güneş pillerinden nasıl farklıdır?

Bir PERC güneş pili, yapı olarak tipik bir fotovoltaik güneş pilinden çok farklı değildir. Her iki güneş enerjisi teknolojisi türü de gelen güneş radyasyonunu kullanarak bir elektron akışı oluşturmak için silikon levhalar kullanır ve hücre tiplerinin genel yapısı çok benzerdir. PERC hücreleri ile tipik monokristal fotovoltaik hücreler arasındaki temel fark, hücre verimliliğini artıran üç ana fayda sağlayan hücrelerin arkasındaki bir malzeme katmanı olan bir arka yüzey pasivasyon katmanının entegrasyonudur.

Bir arka yüzey pasivasyon katmanı, güneş pili verimliliğinde nasıl kazanımlara yol açar? Bir PERC güneş pilindeki pasivasyon katmanının genel verimliliği artırmasının üç yolu şunlardır:

1. Işığın hücre içinden yansıması

Bir arka yüzey pasivasyon tabakası, silikon hücreden tekrar silikona emilmeden geçen ışığı yansıtır ve güneş piline ikinci bir absorpsiyon girişimi sağlar. Işığın bu yansıması, daha fazla gelen güneş radyasyonunun silikon hücre tarafından emileceği ve böylece hücrenin daha verimli hale geleceği anlamına gelir.

2. Azaltılmış elektron rekombinasyonu

Bir arka yüzey pasivasyon katmanının eklenmesi, güneş pilinde “elektron rekombinasyonunu” azaltır. Basitçe söylemek gerekirse, elektron rekombinasyonu, elektronların güneş pili boyunca serbest hareketinde bir tıkanıklığa neden olan elektronların yeniden birleşme eğilimidir. Serbest elektron hareketinin bu inhibisyonu, optimumdan daha az hücre verimliliğine yol açar. Bir PERC güneş pilinde, verimliliği artırmak için elektron rekombinasyonu azaltılır.

3. Azaltılmış ısı emilimi

Bir PERC güneş pilinin üçüncü faydası, belirli dalga boylarındaki ışığın yansımasıdır. Bir güneş pilindeki silikon levha, yalnızca 1180 nanometreye (nm) kadar dalga boylarındaki ışığı emebilir ve daha yüksek dalga boylu ışık dalgaları silikondan geçer ve güneş panelinin metal arka tabakası tarafından emilerek ısı oluşturur. Güneş pilleri ısıtıldığında daha düşük verimlilikte çalışırlar. PERC güneş pillerindeki arka yüzey pasifleştirme katmanı, dalga boyu 1180 nm’nin üzerinde olan ışığı yansıtmak için özel olarak tasarlanmıştır, güneş pilindeki ısı enerjisini azaltır ve dolayısıyla verimliliği artırır.

PERC güneş pili üretimi

PERC teknolojisinin bu kadar güçlü olmasının en büyük nedenlerinden biri, standart monokristal güneş pilleri yerine PERC güneş pilleri üretmeye başlamak için gereken minimum yatırımdır. Bir PERC hücresi üretmek için gerekli olan iki ek üretim adımı vardır:

  • Arka yüzey pasivasyon tabakasının uygulanması
  • Pasivasyon katmanında küçük cepler açmak için lazer/kimyasal aşındırma

Bu iki adım, güneş pili üretim sürecine önemli maliyetler eklemez ve daha kaliteli, daha enerji yoğun bir güneş pili ile sonuçlanır. Yeni güneş pili teknolojisinin önündeki klasik bir engel, yeni ekipman üretiminin maliyetidir ve PERC güneş pilleri, daha iyi bir ürüne yükseltmek için çok az parasal yatırım gerektirir.

PERC teknolojisinin faydaları

PERC teknolojisi ile inşa edilen güneş panelleri, daha enerji yoğun güneş enerjisi kurulumlarına izin verir. Bu, daha fazla standart güneş paneline kıyasla daha az PERC güneş paneli kullanarak aynı miktarda enerji üretebileceğiniz anlamına gelir. Sonuç olarak, kurulumunuz için daha az güneş paneline ihtiyaç duyarak maliyetleriniz azaltılabilir. Ek olarak, ne kadar az panele ihtiyacınız olursa, panellerinizi konumlandırmak için çatınızda o kadar fazla esnekliğe sahip olursunuz. Uygun çatı alanı sınırlıysa, PERC güneş panelleri veya herhangi bir yüksek verimli panel ürünü kullanmak, ihtiyacınız olan güce sahip bir güneş enerjisi kurulumunu gerçeğe dönüştürebilir.

İhtiyacınız olan güneş paneli sayısını azaltmak, güneş paneli kurulumunuz için sistem dengesi (BOS) maliyetlerini düşürme avantajına sahiptir. BOS maliyetleri genellikle güneş enerjisi modüllerinin kendileri olmayan güneş enerjisi kurulum bileşenlerine dahil olan herhangi bir maliyettir. İnverterler, raflar ve kablolama BOS maliyetlerinizde tüm faktörleri etkiler ve ne kadar az panele ihtiyaç duyarsanız, o kadar az tamamlayıcı bileşene de ihtiyacınız olur.