Oksianyon nedir?

Bazı elementler, her biri farklı sayıda oksijen atomu içeren birden fazla oksianyon (oksijen içeren çok atomlu iyonlar) oluşturabilir. Örneğin, klor oksijenle dört farklı şekilde birleşerek dört farklı oksianyon oluşturabilir: ClO4−, ClO3−, ClO2− ve ClO−. (Bir oksianyon ailesinde yükün aynı kaldığına dikkat edin; sadece oksijen atomlarının sayısı değişir.)

Klor oksianyonlarının en yaygını klorattır, ClO3−. Aslında, genellikle bir elementin oksianyonlarının en yaygınının (kök)at şeklinde bir isme sahip olduğunu göreceksiniz. Diğer olası oksianyonların isimleri aşağıdaki gibi belirlenir (aşağıya bakınız).

Oksijen atomu (kök)at anyonundan bir fazla olan anyon, kökün başına per-, sonuna -at konarak isimlendirilir. Örneğin, ClO4− perklorattır.

Oksijen atomu (kök)at anyonundan bir eksik olan anyon, kökün ucunda -it ile adlandırılır. ClO2− klorittir.

Oksijen atomu (kök)at anyonundan iki daha az olan anyon, kökün başına hipo- ve sonuna -it konularak isimlendirilir. ClO− hipoklorittir.

Sonu -ye ile biten ortak çok atomlu iyonlar

 • NO3- nitrat
 • SO42- sülfat
 • PO43- fosfat
 • ClO3- klorat
 • BrO3- bromat
 • IO3- iyodat

Farklı sayıda oksijen atomu

Nitratın NO3− olduğunu ezberlerseniz, NO2-‘nin nitrit olduğunu bilirsiniz, çünkü nitrattan bir daha az oksijen atomuna sahiptir. İyodatın IO3− olduğunu ezberlerseniz, IO4-‘ün periyodat olduğunu bilirsiniz, çünkü iyodattan bir fazla oksijene sahiptir.

HCO3−, HSO3− ve HSO4- gibi bazı çok atomlu iyonların da sıklıkla kullanılan sistematik olmayan isimleri vardır.

 • Formül
 • Sistematik
 • Sistematik olmayan isim
 • HCO3-
 • hidrojen karbonat
 • bikarbonat
 • HSO4-
 • hidrojen sülfat
 • bisülfat
 • HSO3-
 • hidrojen sülfit
 • bisülfit
Tablonun tamamı için sola kaydırın.