GSMA nedir?

Dijitalleşme süreci, büyümeyi, istihdam yaratmayı, sürdürülebilirliği teşvik etmek ve dijital katılımı hızlandırmak için sorumlu liderliği içermelidir. Bu kritik sorunları geliştirmede GSMA’nın önemli bir rolü olabilir. Peki tüm bunlarda GSMA nasıl bir rol oynuyor?

GSMA’nın kendisine göre, mobil teknoloji 2020’de yaklaşık 4,4 milyar dolar, yani dünyanın Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının %5,1’ini üretti. Ve 5G teknolojisinin dünya çapında aşamalı olarak uygulanması sayesinde 2025 yılına kadar rakamın 5.000 milyon dolara çıkması bekleniyor. Öte yandan, 2020’nin sonunda, mobil hizmetlere abone olan 5 milyardan fazla insan vardı. Dünya nüfusunun %67’si. Ve 2025 yılına kadar %70’e yükselmesi bekleniyor.

GSMA’nın küresel mobil ekosistemdeki rolü

1995 yılında kurulan ve merkezi Londra’da bulunan GSMA, Global System for Mobile Communications’ın kısaltması olan GSM Birliği’dir. Bu dernek, dünyanın dört bir yanından 750’den fazla cep telefonu operatörünü ve mobil ekosistemle ilgili 400’den fazla şirketi bir araya getiriyor.

Resmi web sitesine göre, GSMA’nın işi tam olarak “olumlu ticari ortamlar ve sosyal değişimler için gerekli yenilikleri keşfetmek, geliştirmek ve sunmak için mobil ekosistemi birleştirmek”tir. Mobil telefon ve insanlar, şirketler ve genel olarak toplum için bir bağlantı olarak imkanı sunar. Şirketleri, teknolojileri ve kullanıcıları yaygınlaştırır, birbirine bağlar ve kısacası 5G gibi teknolojilerin toplumun tüm alanlarında temsil ettiği ilerleme ile işbirliği yapmasını sağlar.

5G, uç bilgi işlem, bulut, siber güvenlik, AI ve IoT gibi teknolojiler, toplumun çalışma ve etkileşim şeklini yeniden tanımlayarak metaveriye, web3’e ve yeni dijital çağa giden yolu açtı”. Bunu mümkün kılmak, GSMA üyelerinin birçoğu dahil olmak üzere büyük ve küçük şirketler gerektirir.

GSMA üyeleri arasında Google, Meta (eski Facebook), Ericsson, Xiaomi, Cisco, IBM, Nokia, Samsung, Intel, Amazon, Qualcomm ve Microsoft gibi şirketler yer alıyor.

Farklı ülkelerden şirketler arasında ortak projeler oluşturmak için etkinlikler, tavsiyeler, çalışma grupları… GSMA pek çok şeye dokunuyor. Şu anda merkezi eksenler FinTech, IoT (Nesnelerin İnterneti), 5G ve ardıl teknolojileridir. Ama kısacası, hizmet ve altyapıyı sağlayan sektör, hizmet sağlayıcılar ve mobil operatörlerin ortaklaşa katıldığı uzun bir proje listesi var.

Mobil telefonun sıradan kullanıcılara doğrudan sunduklarının ötesinde, GSMA tarafından düzenlenen etkinlikler, 5G’nin uygulanması, finansa adanmış teknoloji şirketlerinin mobil ekosistemi (fintech), Nesnelerin İnterneti’nin evrimi (24.000 milyon) gibi daha geniş konuları ele alıyor. 2025 yılına kadar IoT bağlantılarının olması veya bulut hizmetlerinin katılımı ve mobil ağların bunu mümkün kılmadaki rolü bekleniyor.