GPT-3 algoritması nedir?

Yapay Zekanın (AI) sınırının neresi olduğunu sık sık merak ederiz. Önceki açıklamalar yoluyla çizimler oluşturan bir yapay zeka olan DALL-E’nin geliştirilmesiyle ya da sadece iki saat içinde bilimsel araştırma yapan bir Yapay Zeka botu olan GPT-3‘ün yaratılmasıyla bu konu daha çok herkesin dilinde.

Görünüşe göre bu teknoloji toplumun geleceğinde devrim yaratmaya devam edecek. Ancak dönüşmesi, insanlar için olumsuz bir şey olduğu anlamına gelmez. Aksine, her türden ve her kullanım için insanlar ve robotlar tarafından paylaşılan bir dünyaya doğru gidiyoruz.

Bu tür teknolojinin sunduğu olanaklar sınırsızdır. Bununla, insanlar zamanlarını şirkete daha fazla değer katan görevler yaparak geçirebilirler. Bu arada, AI bu daha rutin görevlerle ilgilenir. Ancak bununla da kalmayıp, AGV’ler, yani otomatik güdümlü araçlar konusunda zaten tanık olduğumuz bir durum var. Bu makineler, her şeyden önce, güvenliklerini sağlamak amacıyla profesyoneller için en zorlu görevleri yerine getirir. Örneğin, bir görevi yerine getirmek için dondurucu odaya giren artık profesyonelin kendisi değil, onu yerine getiren AGV’lerdir.

Ayrıca, filmlerin ve kurgusal dizilerin bize gösterdiğinin aksine, bu tür bir teknoloji bir profesyonel tarafından sürekli denetim gerektirir. Bir botun bir robot olduğunu görmezden gelemeyiz ve bu nedenle insanlar, şirketler vb. üzerinde etkiye neden olabilecek bir makineye bir görev veremeyiz. Örneğin, bir AI, kimin ipotek altına girip giremeyeceği konusunda son söze sahip olamaz. Aslında, AB’nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (RGPD) bunu böyle düzenler. 22. maddeye göre: “Her ilgili taraf, kendisi üzerinde hukuki sonuçlar doğuran veya kendisini benzer şekilde önemli ölçüde etkileyen, profil çıkarma dahil olmak üzere yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara konu olmama hakkına sahiptir”.

GPT-3 örneği: araştırma makalesi yazan bir algoritma

Bu senaryoda, dijital medyanın manşetlerini işgal eden en son haberlerden biri, sadece iki saat içinde akademik bir tez oluşturan ve bilimsel bir dergide yayınlanmak üzere gönderen bir Yapay Zeka haberiydi.

Göteborg Üniversitesi’nden (İsveç) araştırmacı Almira Osmanovic, GPT-3 algoritmasından metin içinde alıntılar ve bilimsel referanslar da dahil olmak üzere 500 kelimelik bir akademik tez yazmasını istedi.

Osmanovic, metnin oluşmaya başladığını görünce şaşırdığını kabul ederek, gerekli konuya oldukça dikkat çekici bir giriş yaptı. Algoritmanın tüm işi yapması sadece 2 saat sürdü.

Elde edilen sonuçla İsveçli araştırmacının amacı, tezi akademik bir dergide yayınlamaktı. Bu tür makalelerin hakem denetiminden geçirilebilmesi için yazarların onay vermesi gerekir. Algoritma ile aynı şeyi yaptı. Önce ona, kendisi ve başka bir meslektaşı Steinn Steingrimsson ile birlikte çalışmanın yayınlanmasına rıza gösterip göstermediğini sordu ve algoritma evet yanıtını verdi. Ve sonra herhangi bir çıkar çatışması olup olmadığını söyledi. Makine hayır yanıtladı. Bu makale Fransız HAL dergisinde akademik başlık altında böyle sona erdi: GPT-3 minimum insan girdisi ile kendi başına bir akademik makale yazabilir mi?

GPT-3’ün yapay zekası nedir?

GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer, İngilizce), insan yazısını simüle eden metinler oluşturmak için derin öğrenmeyi kullanan otoregresif bir dil modelidir. GPT serisinin bir parçası olan ve bir Yapay Zeka araştırma laboratuvarı olan OpenAI tarafından oluşturulan dil tahmin modellerinin üçüncü neslidir.

Bu GPT-3 dil modeli, bugünkü akıllı makine türü olmak için önceden eğitim gerektirmiştir. OpenAI, bu yapay zekayı mevcut her kitapla, Wikipedia’nın tamamıyla, internette bulunan bilimsel makalelerle ve milyonlarca web sayfasıyla besledi. Kısacası, araştırmacılar bu makinenin ağdan ilgili tüm bilgileri emmesini sağladılar.

Makine tüm bu bilgileri analiz ettikten sonra, her biri 16 GB’lık 48 GPU’da bulunan 700 GB’lık bir modelde bağlantılar oluşturdu. Size bir fikir vermek gerekirse, açıklanandan önceki bir sürüm olan GPT-2’nin 1.5 milyar parametresi varsa; 175 milyar parametreye sahiptir.

Yapay zekada büyük adım

İsveçli araştırmacının elde ettiği bu ilerleme, kendileri hakkında tutarlı metinler oluşturmakta zorlanan önceki versiyonlara kıyasla çok önemli bir adım. Osmanovic’in araştırma özetinde belirttiği gibi, yazım hatalarını ve gelecekteki olumsuz sonuçları önlemek için araştırmacıların bu makinelerin çalışmalarını yakından izlemesi hayati önem taşıyor.

Bu araştırmacı bundan bahsediyor ve diğer profesyoneller de öyle. Yapay Zeka insan için bir müttefiktir, ancak onun bir makine olduğunu ve bu nedenle her şeyin kontrol edilmesini sağlamak için bir kişinin gözetimini gerektirdiğini unutamayız. Neticede her şey internette olduğu gibi doğru ve sağlıklı bir kullanım gerektiriyor. Teknoloji, uygunsuz şekilde kullanmadığımız sürece günlük hayatımızı kolaylaştırır.