Voltaj nedir, nasıl oluşur?

Voltaj veya gerilim, bir devredeki elektrik miktarının ölçüsüdür. Volt (V) cinsinden ölçülür ve bir CPU’nun gücünden, çalışması gereken diğer birçok çevre birimine ve bileşene kadar elektrik ve elektronik devreleri anlamak için gereklidir. Bu nedenle bu makaleyi bu elektriksel büyüklük konusuna adayacağız.

Voltaja nasıl oluşur?

Elektrik voltajı, bir iletkendeki akan yüklü parçacıkların (genellikle elektronların) etkisidir. Voltaj, yük farkının neden olduğu potansiyel enerji farkının neden olduğu bir devredeki iki nokta arasındaki yük farkıdır. Voltaj genellikle bir devredeki elektronların arkasındaki “basınç miktarı” olarak tanımlanır.

Bir devredeki elektronları, daha az basıncın olduğu yere giden bir gaz olarak düşünebilirsiniz. Vakumda elektronlar hiç hareket etmez, bu nedenle devre gerilimsizdir. Bununla birlikte, devrede bir kırılma yaratırsanız, elektronlar boşluğu doldurmak için acele edecektir. Bir elektrik devresinde, bu iletken yol metalik tellerden oluşur.

Elektrik basıncı ve elektrik potansiyel enerjisi

Elektrik basıncı, elektronları bir devreden geçiren şeydir. Bir devredeki basınç miktarına voltaj denir. Bir devredeki voltaj, elektronları devre boyunca iten basınçla aynıdır. Elektronlar negatif yüklü parçacıklardır ve onları devre boyunca iten ve akmalarını sağlayan şey elektriksel basınçtır.

Bir devrenin voltajı daha yüksekse, devre boyunca daha fazla basınç iten elektron olduğu anlamına gelir. Daha düşük voltaj, devre boyunca daha az basınç iten elektron olduğu anlamına gelir. Bir devrenin voltajı daha yüksekse, aynı zamanda daha yüksek bir elektrik potansiyel enerjisine sahip olduğu anlamına gelir. Bir devrenin voltajı daha düşükse, daha düşük elektrik potansiyel enerjisine sahip olduğu anlamına gelir. Elektrik potansiyel enerjisi, elektronların devredeki konumlarından dolayı sahip oldukları enerjidir.

Elektrik basıncı, bir devreden geçen elektronların arkasındaki kuvvettir. Bir devredeki elektronlar, devredeki konumlarından dolayı belirli bir miktarda potansiyel enerjiye sahiptir. Bu potansiyel enerji, devredeki iki nokta arasındaki potansiyel farkla ölçülebilir. Elektriksel basınç, bir devredeki elektronların arkasında bulunan şeydir. Elektronlar, elektronların devredeki konumuna göre belirlenen belirli bir potansiyel enerjiye sahiptir. Elektrik basıncı, bir devredeki iki nokta arasındaki potansiyel enerji farkından kaynaklanır.

Daha yüksek basınç, devrede daha yüksek potansiyel enerji noktasından daha düşük potansiyel enerji noktasına ulaşmaya çalışan daha fazla elektron olduğu anlamına gelir. Elektrik basıncı volt olarak ölçülür. Bir devredeki basınç miktarı, devredeki iki nokta arasındaki potansiyel enerji farkı ile belirlenir. Potansiyel enerji farkı volt cinsinden ölçülür.

Elektrik tüketiminin bir ölçüsü olarak voltaj

Voltaj, bir devredeki iki nokta arasındaki potansiyel farktır. Genel olarak, voltaj ne kadar yüksek olursa, devreden o kadar fazla akım geçer. Bir devredeki gerilim ve akım her zaman birbiriyle ilişkilidir. Gerilim ve akım, bir terazinin iki yüzü gibidir; voltaj artarsa, akım artar ve bunun tersi de geçerlidir. Bir devredeki gerilim artarsa ​​akım da artar. Bir devredeki akım artarsa ​​voltaj artar. Gerilim ve akım birbiriyle doğru orantılıdır. Bir devredeki voltaj ve akım, devredeki direnç miktarının sonucudur.

Voltaj ve güç

Güç, enerji tüketiminin oranıdır; voltaj, bir devrenin potansiyel enerjisinin bir ölçüsüdür. Bu, voltaj ve gücün doğrudan ilişkili olmadığı anlamına gelir. Ancak her ikisi de akımı belirleyen faktörler olduğu için dolaylı olarak ilişkilidirler. Güç, enerjinin kullanıldığı orandır; gerilim, bir devrenin potansiyel enerjisidir. Bu, voltaj ve gücün doğrudan ilişkili olmadığı anlamına gelir. Ancak her ikisi de akımı belirleyen faktörler olduğu için dolaylı olarak ilişkilidirler. Voltaj, bir devredeki akımın akışını kontrol eder. Güç, bir devrede akan akım miktarının sonucudur. Güç watt olarak ölçülür.

Bir devre neden ısınır?

Elektronlar birbirleriyle değiş tokuş ettiklerinde atomdan atoma hareket ettikleri için elektrik akımı metalik iletkenlerden geçer. Elektronlar metalik bir iletkenden geçerken atomlarla, safsızlıklarla veya diğer elektronlarla çarpışarak direnç ve ısıya neden olur.

Voltaj neden önemlidir?

Voltaj elektronikte çok önemli bir ölçümdür. Voltaj, bir devre boyunca elektron akışını kontrol etmek için kullanılır. Yüksek gerilime sahip devreler büyük miktarda enerji aktarabilir. Düşük voltajlı devreler de büyük miktarda güç aktarabilir, ancak bunu yapmaları daha uzun sürer. Elektrik akımı amper cinsinden ölçülen şeydir. Akım, bir devreden saniyede akan enerji miktarıdır. Voltaj, bir devredeki iki nokta arasındaki potansiyel farktır.

Elektrik gücü, saniyede bir noktadan diğerine aktarılan enerji miktarıdır. Güç watt olarak ölçülür. Elektrik direnci, bir devrenin akım akışına sunduğu karşıtlıktır. Bir devrenin direnci ne kadar fazlaysa, o kadar az akım alacaktır. Yüksek dirençli bir devrede az akım olacaktır. Düşük dirençli bir devrede yüksek akım olacaktır.

Voltaj ve direnç

Direnç, bir devrenin akımın akışına karşıtlığıdır. Bir devrenin direnci ne kadar fazlaysa, o kadar az akım alacaktır. Yüksek dirençli bir devrede az akım olacaktır. Düşük dirençli bir devrede yüksek akım olacaktır. Elektrik gerilimi, bir devrede iki nokta arasında var olan potansiyel bir farktır. Voltaj volt olarak ölçülür. Voltaj, bir devredeki iki nokta arasındaki potansiyel farktır. Gerilim, bir devrede iki nokta arasında var olan potansiyel enerjidir.

Voltaj nasıl ölçülür

Voltajı ölçmenin en kolay yolu bir multimetre kullanmaktır. Voltajı manuel olarak ölçmek istiyorsanız, bir voltmetre kullanmanız gerekir. Voltajı ölçmek için voltmetreyi ölçmek istediğiniz devreye bağlamanız gerekecektir. Voltmetreyi bağlamadan önce devrenin fişinin çekildiğinden emin olun. Bir pildeki voltajı ölçmek istiyorsanız, turuncu ve siyah probları sırasıyla pilin pozitif ve negatif terminallerine bağlamanız gerekecektir. Bir soketteki voltajı ölçmek istiyorsanız, kırmızı probu “sıcak” kabloya ve siyah probu “nötr” kabloya bağlamanız gerekecektir.

Ohm yasasından gerilimin hesaplanması

Bir devreden geçen bilinmeyen miktarda akım varsa ve voltajı hesaplamak istiyorsanız Ohm Yasasını kullanın. Devrenin direncini bilmeniz gerekecek. Gerilimi hesaplamak için bu formülü kullanmanız gerekecektir: V = I x R

Yani Ohm Yasasına göre voltaj, akım ve direncin ürünüdür. Biri devrenin gücünü hesaplamak isterse, yoğunluğu voltajla çarparak veya aynı olan yoğunluğun karesini dirençle çarparak hesaplanır.