Çoklu bulut nedir?

Bulut, bilgi çağındaki en önemli yeniliklerden biridir. Ve çoklu bulut, kullanımını optimize etmeye ve kolaylaştırmaya yardımcı olan çeşitli seçenekler sunar. Diğer ürünlere göre avantajlarını ve farklılıklarını size göstereceğiz.

Çoklu bulut nedir?

Multicloud veya çoklu bulut, bir kuruluşun tek bir ağ mimarisinde sağlayıcıların bir kombinasyonunu kullandığı bir bulut bilgi işlem ve depolama modelidir. Bu, iki veya daha fazla genel bulut, iki veya daha fazla özel bulut veya hatta bir kombinasyon olabilir.

Çoklu bulut aracılığıyla varlıklar, yazılımlar, uygulamalar çeşitli ortamlarda dağıtılabilir. Bu, tek bir sağlayıcıya veya bulut örneğine olan bağımlılığı ortadan kaldırır.

Hibrit, özel ve genel çoklu bulut arasındaki ilişki

Özel bulut, bulut aracılığıyla yalnızca seçilen kullanıcılara sunulan bilgi işlem hizmetleri olarak tanımlanır. Kapalı bir topluluğa tahsis edilen bu bulut, bilgileri korumak için daha fazla güvenlik önlemi alabilir.

Genel bulut, İnternet üzerinden genel halka yönelik bilgisayar hizmetlerini ifade eder, bu nedenle daha az güvenli olarak kabul edilir.

Bu nedenle, her iki dünyanın da en iyilerinden yararlanmayı amaçlayan hibrit bulut oluşturuldu. Hibrit sistem, hem genel hem de özel bulut ortamlarının tek bir altyapı üzerinde kullanılmasıdır. Böylece erişilebilirlik ve güvenliği birleştirir.

Hibrit ve çoklu bulut modelleri birbirini dışlamaz. Bir çoklu bulut örneği, özel ve genel bulutları kullanabilir; ve bir melez birkaç sağlayıcı kullanır.

Neden çoklu bulut kullanmalısınız?

Tek bir bulut sağlayıcısına sahip olmak, bir kuruluşun esnekliğini sınırlar. Bu da çeşitli uzun vadeli riskler getirebilir. Şirketler belirli bir sağlayıcının hizmetlerine bağlı olmadığında, ihtiyaç duydukları hizmetleri seçme, kullanma ve dağıtma özgürlüğüne sahiptirler.

Birçok şirket çoklu bulutun önemini anlıyor. 10. yıllık Flexera State of the Cloud raporuna göre, şirketler bu modeli neredeyse tamamen benimsedi ve aşağıdaki sonuçları sağladı:

  • Ankete katılanların %92’si çoklu bulut stratejisine sahip olduğunu bildirdi.
  • %82’si genel ve özel bulutların kullanımını birleştiren hibrit bir yaklaşım benimsiyor.

Bütün bunlar, bu stratejinin sunduğu büyük faydaları gösteriyor.

Çoklu bulutun avantajları

Şirketin ortak çalışma türü dikkate alındığında, çoklu bulutun bazı faydaları şunlardır:

  • Her yere yerleştirme imkanı. Tüm bulutlarda aynı iş akışına sahip olun.
  • Daha fazla esneklik. Her bulut sağlayıcısı bazı alanlarda güçlü, bazılarında ise zayıftır. Birden fazla satıcı kullanmak, iş için doğru aracı kullanmanıza olanak tanır.
  • Daha iyi risk yönetimi. Birkaç sağlayıcı arasında bir yedekleme planına sahip olmak, bunlardan biri başarısız olsa bile çalışmaya devam etmenizi sağlar.
  • Daha büyük ticaret aralığı. Başka bir bulut sağlayıcısı daha iyi koşullar veya fiyatlar sunuyorsa, şirketiniz belirli bir sağlayıcının hizmetlerine bağlı olmadan daha iyi bir pazarlık aralığına sahip olabilir.

Ancak çoklu bulut yalnızca farklı hizmetler için sözleşme yapmakla kalmaz, aynı zamanda uygulanması için bir stratejiye sahip olmak da önemlidir.

Çoklu bulut, birden fazla sağlayıcı kullanmaktan daha fazlasıdır

Birden çok bulut sağlayıcısı kullanmak, bir kuruluşun çoklu bulut kullandığı anlamına gelmez. Bir kuruluştaki her ekip tek bir buluta güveniyorsa, tek bir bulut ortamında çalışıyor olacaklardır.

Bilgiyi farklı bulutlar arasında taşıma yeteneği, çoklu bulutu çoklu satıcıdan ayıran şeydir. Taşınabilirlik ve birlikte çalışabilirlik kilit faktörler olmalı.

Bu nedenle, birden çok sağlayıcıdan gelen hizmetleri ele almanın etkili bir yolu, bir çoklu bulut çözümüdür.

Çoklu bulut çözümleri

Multicloud, çok satıcılı bulut altyapılarını yönetmek için bir bilgi işlem çözümüdür. Bu çözümler genellikle Kubernetes gibi bulutta yerel teknolojilere dayanır. Ayrıca, genellikle birden fazla bulutu merkezi bir konsolla yönetme yeteneklerini de içerirler.

Görülebileceği gibi, çoklu bulut kullanımına yönelik bir strateji, herhangi bir şirkete birden fazla avantaj sağlayabilir. Bu teknolojiyi uygulayarak kuruluşunuzu bir üst seviyeye taşıyın.