POSIX nedir, ne işe yarar?

POSIX, Unix kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan bir dizi kural, standart ve sözleşmedir. Farklı Unix işletim sistemleri arasındaki uyumluluğu geliştirmek ve uygulamaları farklı işletim sistemleri arasında daha taşınabilir hale getirmek için bir temel sağlamak için kullanılırlar.

Her mimarinin kendi kuralları veya standartları vardır; yani tüm insanlar aynı şeyi kullanmıyor. POSIX söz konusu olduğunda, bu standardın pek çok farklı “tipi” vardır, ancak hiçbiri mutlaka diğerlerinden daha iyi değildir, sadece farklıdırlar.

POSIX standardı nedir?

POSIX standardı, Unix benzeri işletim sistemleri için bir dizi kuraldır. “Standart” kelimesi burada yanlış yorumlanabilir; “en iyi” anlamına gelmez, sadece bir dizi kural ve sözleşme anlamına gelir. Temel olarak POSIX, bir bilgisayar sisteminin davranışını, işletim sistemlerinin izlemesi gereken kuralları ve yazılımın kullanması gereken arabirimleri tanımlar.

Fikir, yazılım davranışı ve işletim sistemi arayüzleri için ortak bir standart tanımlayarak farklı işletim sistemleri arasında yazılım taşınabilirliğini sağlamaktır. POSIX’in amacı, yazılımın farklı Unix işletim sistemleri arasında uyumluluğunu ve taşınabilirliğini sağlamaktır. Standartta açıklanan kurallarla tutarlı bir şekilde yazılmış bir program, standardı destekleyen herhangi bir Unix sisteminde beklendiği gibi çalışmalıdır.

Standart, programların sistem hizmetlerine erişmek için kullanması gereken arabirimi tanımlar. Ayrıca, bu hizmetlerin göstermesi gereken davranışı da açıklar. POSIX, programlama dili kuralları, hata işleme, dosya formatları ve sistem yönetimi dahil olmak üzere işletim sistemlerinin tüm yönlerini kapsar. Unix benzeri işletim sistemlerinin uyması gereken bir dizi standart belirtir.

POSIX işletim sistemleri

POSIX standardına uyan işletim sistemleri:

 • GNU/Linux: POSIX ile kısmen uyumludur. Çekirdeğe dayalı, dünyada en yaygın kullanılan Unix benzeri işletim sistemi Linux çekirdeği, Linus Torvalds tarafından oluşturuldu. Linus, çekirdeği oluşturmaya başladıktan sonra, yazılım ve diğer yaratıcı çalışmalar için ücretsiz ve açık kaynaklı bir yazılım lisansı olan GNU Genel Kamu Lisansı altında yayınlamaya karar verdi.
 • HP-UX: Hewlett-Packard tarafından kullanılan, hem BSD hem de System V özelliklerini içeren ve ilk olarak 1989’da piyasaya sürülen bir Unix sunucu işletim sistemi.
 • FreeBSD: California Üniversitesi, Berkeley’deki Bilgisayar Sistemleri Araştırma Grubu tarafından oluşturulan ve ilk olarak 1993’te yayınlanan BSD çekirdeğine dayanan Unix benzeri bir işletim sistemi.
 • Mac OS X veya macOS: Apple Inc. tarafından oluşturulan, ilk olarak 2001’de piyasaya sürülen Darwin çekirdeği de dahil olmak üzere açık kaynak teknolojisine dayanan Unix benzeri ticari bir işletim sistemi.
 • Solaris: Sun Microsystems tarafından oluşturulan, OpenSolaris tabanlı ve ilk olarak 2002’de satışa sunulan Unix benzeri bir işletim sistemi.
 • NetBSD: NetBSD Vakfı tarafından oluşturulan ve ilk olarak 1993 yılında yayınlanan, açık kaynaklı bir yazılım olan Unix benzeri bir bilgisayar işletim sistemi.
 • OpenBSD: OpenBSD Vakfı tarafından oluşturulan ve ilk olarak 1995 yılında yayınlanan açık kaynaklı Unix benzeri bilgisayar işletim sistemi.
 • GNU Hurd: GNU işletim sisteminin çekirdeği. Free Software Foundation tarafından oluşturulmuştur ve açık kaynaklı yazılım olarak mevcuttur.
 • AIX: IBM tarafından oluşturulan, System V mimarisinin en son sürümüne dayanan ve ilk kez 1987’de piyasaya sürülen Unix benzeri işletim sistemi.
 • OpenSolaris: Sun Microsystems tarafından oluşturulan, OpenSolaris çekirdeğini temel alan ve ilk kez 2005 yılında piyasaya sürülen Unix benzeri bir işletim sistemi.
 • IllumOS: IllumOS projesi tarafından oluşturulan ve ilk olarak 2016’da yayınlanan Unix benzeri işletim sistemi.

POSIX özellikleri

POSIX standardının parçası olan birkaç alt standart vardır. Ayrıca pek çok farklı türü vardır, dolayısıyla hepsi eşit yaratılmamıştır.

 • IEEE 1003.1 – Bu, 1988 tarihli orijinal POSIX standardının temel özelliğidir. En temel POSIX özelliğidir.
 • IEEE 1003.1-2001 – Bu, 2001’de yayınlanan IEEE 1003.1 spesifikasyonunun ikinci baskısıdır. Bu spesifikasyon bazen “POSIX 2001” veya “C99” olarak bilinir.
 • IEEE 1003.1-2008 – Bu, 2008’de yayınlanan IEEE 1003.1 spesifikasyonunun üçüncü baskısıdır. Bu spesifikasyon bazen “POSIX 2008” veya “C2008” olarak bilinir.
 • IEEE 1003.1-2017 – Bu, 2017’de yayınlanan IEEE 1003.1 spesifikasyonunun dördüncü baskısıdır. Bu spesifikasyon bazen “POSIX 2017” veya “C17” olarak bilinir.
 • IEEE 1003.2 – Bu, SPARC Mimarisine dayalı sistemler için bir Taşınabilir İşletim Sistemi Arayüzü (POSIX) tanımlamayı amaçlayan IEEE belirtimidir. IEEE 1003.1-2001 spesifikasyonunun bir üst kümesidir. Bu nedenle bazen “SPARC-2003” olarak anılır.

POSIX avantajları nelerdir?

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere POSIX kullanmanın birçok avantajı vardır:

 • Uyumluluk: POSIX sistemleri için yazılan programlar normalde diğer POSIX sistemlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan çalışacaktır, dolayısıyla farklı sistemlerde sorunsuzca kullanılabilirler.
 • Standardizasyon: POSIX sistemlerinin birçok yönü için standartlar mevcuttur ve bu, tutarlılığa izin verir ve farklı sistemler arasındaki farklılıkları azaltır.
 • Taşınabilirlik: POSIX sistemleri, POSIX olmayan sistemlere göre farklı platformlara daha kolay taşınabilir ve platformlar arası geliştirmeye olanak tanır.

Dezavantajları nelerdir?

POSIX kullanmanın tek dezavantajı, karmaşık ve uygulanmasının ve anlaşılmasının zor olmasıdır. Gördüğünüz gibi, POSIX’in avantajları dezavantajlarından çok daha fazladır. Artık POSIX’in ne olduğunu ve nasıl çalıştığını bildiğinize göre, sizin için doğru olup olmadığına karar verebilirsiniz.

POSIX’in ana özellikleri nelerdir?

POSIX’in ana özellikleri arasında şunları vurgulayabiliriz:

 • Tutarlılık: POSIX sistemlerinin birçok yönü için standartlar mevcuttur ve bu, tutarlılığa izin verir ve farklı sistemler arasındaki farklılıkları azaltır.
 • Taşınabilirlik: POSIX sistemleri, POSIX olmayan sistemlere göre farklı platformlara daha kolay taşınabilir ve platformlar arası geliştirmeye olanak tanır.
 • Uyumluluk: Bu sistemler için yazılan programlar normalde başka sistemlerde herhangi bir değişiklik yapılmadan çalışacaktır, dolayısıyla farklı sistemlerde sorunsuzca kullanılabilirler.
 • Standardizasyon: POSIX sistemlerinin birçok yönü için standartlar mevcuttur ve bu, tutarlılığa izin verir ve farklı sistemler arasındaki farklılıkları azaltır.

POSIX’in geçmişi nedir?

İlk baskısı 1988 yılında, ikinci baskısı 2001 yılında, üçüncü baskısı 2008 yılında, dördüncü baskısı ise 2017 yılında yapılmıştır.

Unix sistemleri için bir standarda sahip olma fikri ilk olarak 1970’lerin sonunda ortaya atıldı.O zamanlar Unix nispeten yeni ve bilinmeyen bir işletim sistemiydi ancak birçok kişi onun son derece verimli ve güçlü olduğunu biliyordu. Şirketlerde daha kullanışlı hale getirmek için Unix sistemlerine taşınabilirliklerini artırmak için bir standart oluşturulması önerilmiştir. O zamanlar birçok farklı türde Unix sistemi vardı, bu nedenle bir standarda sahip olmak, bu sistemlerin kullanıcılarının ve programcılarının daha uyumlu olmasına yardımcı olabilirdi. IEEE, standardın ilk baskısını 1988’de yayınladığında, Unix uzun yıllardır piyasadaydı ve iyice yerleşmişti. Bu, Unix sistemlerinin standardizasyonunu ve aralarındaki uyumluluğu kolaylaştırdı.