Kartal Uğur Mumcu kentsel dönüşüm projesi

Kartal Uğur Mumcu Mahallesi’nin imar sorununu çözen düzenleme, Kartal Belediye Meclisi’nden geçti. Kartal Belediye Meclisi’nin Ekim Ayı 3. Oturumunda Uğurmumcu Mahallesi kentsel dönüşüm ve imar durumu tartışıldı. Uğur Mumcu Mahallesi’nin yeni imar planı, mecliste yapılan oylamanın ardından oy birliği ile kabul edildi.

Yeni imar planları sayesinde Uğur Mumcu’da kentsel dönüşümün önü açıldı. Uğur Mumcu’da yıllardır çözülemeyen imar sorunu da çözülmüş oldu. Yeni imar plan notlarının Kartal Belediye Meclisi’nde kabul edilmesi, Uğurmumcu Mahallesi için büyük bir değişimin önünü açtı.

Toplantıda kabul edilen “1/1000 ölçekli Soğanlık 2 Nolu Gecekondu Önleme Bölgesi Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği”, onaylanmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine gönderildi.

Uğur Mumcu Mahallesi İmar Planı Değişikliği

Uğur Mumcu Mahallesi, 1984 yılında dönemin İmar ve İskân Bakanlığı tarafından 775 sayılı Gecekondu Kanunu doğrultusunda yapılan imar planının getirdiği sabit ünite sayısı ve kat nedeniyle bölgenin dönüşümü gerçekleşemiyordu. Bölgedeki dönüşümü sağlamak amacıyla imar plan notu değişikliğine gidildi.

Değişikliğe ilişkin talep yazısında şu ifadeler kullanıldı:

Kartal İlçesi, Uğur Mumcu Mahallesi, Soğanlık 2 Nolu Gecekondu Önleme Bölgesine ilişkin olarak ilgi(a) Başkanlık Emri ile “Ülkemizde yerleşim alanlarının önemli bir bölümünün doğal afet riski altında olduğu, şehirlerimizin deprem gerçeği ile karşı karşıya olduğu ve bir an önce gerekli tedbirlerin alınması gerektiği ortadadır. 6 Şubat 2019 tarihinde ilçemizde Orhantepe Mahallesi Sema Sokakta bulunan Yeşilyurt Apartmanında yaşadığımız acı olaylar ve sonrasında Elazığ, yine İstanbul ve son olarak İzmir’de yaşadığımız acı tecrübe, bir kez daha şehirlerimizin yapı stoğunun bir an önce depreme dayanıklı bir şekilde yenilenmesi gerçeğini gün yüzüne çıkarmıştır. İstanbul’da afet risklerine hazırlık kapsamında kentsel dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla riskli binaların yıkılıp yeniden yapılmasının teşvik edilmesi, imar planlama çalışmalarının da bu kapsamda uygulanabilir şekilde düzenleyici işlem tesis etmesi gerekmektedir.

775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında planlanan 21.03.1984 onanlı 1/1000 ölçekli Soğanlık 2 nolu Gecekondu Önleme Bölgesi Uygulama İmar Planlarına göre Soğanlık, Uğur Mumcu Mahallesinde yer alan konut yapılarının çoğunlukla 1999 Depremi öncesi yapılaşmış olmasından dolayı fiziki ve ekonomik açıdan 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm kanunu kapsamında sağlıklı bir dönüşüm gerçekleştirilebilmesi doğrultusunda ünite sayıları ile kat yüksekliklerinde düzenleme yapılması ve konut alanlarında ihtiyaç duyulan ticari kullanımların sağlanabilmesi için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Kartal Belediye Başkanlığı arasında imzalanan 24.05.2011 tarihli protokol(protokolün tam adı) kapsamında 21.03.1984 onanlı 1/1000 ölçekli Soğanlık 2 nolu Gecekondu Önleme Bölgesi Uygulama İmar Planı ve plan notlarının etüt edilerek gerekli plan değişikliğinin hazırlanıp Kartal Belediye Meclisine sunulmasını…” hususu tarafımıza iletilmiştir.

İlgili kararın PDF nüshasını buradan görebilirsiniz.