Bellek bant genişliği nedir?

Bildiğiniz gibi, günümüzde RAM bellekten HDD veya SSD depolama birimlerine, GDDR veya HBM tipi VRAM gibi diğer bellekler de dahil olmak üzere çok sayıda bellek mevcuttur. Ve hepsinde, bilgi aktarımlarının performansı buna bağlı olacağından, en önemli teknik özelliklerden birinin bant genişliği olduğunu fark etmişsinizdir.

Bellek bant genişliği nedir?

Bir belleğin bant genişliği, belleğin erişimleri (okuma ve yazma) gerçekleştirmek için kabul ettiği maksimum veri aktarım kapasitesinden fazla değildir. Saniye başına bit veya MB/s, GB/s, vb. gibi katlarından herhangi biri olarak ve hatta MT/s, GT/s gibi saniye başına aktarımlarda ölçülebilir.

Aynı olmadıkları için bant genişliğini diğer kavramlarla karıştırmayın:

  • Hız: Hızdan bahsettiğimizde, söz konusu belleğin çalıştığı frekanstan bahsediyoruz. Bu, veri aktarım hızına müdahale eder, ancak bant genişliği ile aynı değildir.
  • Gecikme: Belleğe erişmek için gereken gecikme veya saat döngüsü sayısını ifade eder. Yani, bant genişliği olan saniyede gönderilen bilgi miktarı ile hiçbir ilgisi yoktur, ancak veri yolu bant genişliğinden bağımsız olarak belleğe erişmenin (okuma veya yazma) alacağı süre ile ilgisi vardır.

Örneğin 100 Mhz saat frekansında çalışan ve aktarım hızı 100 MT/s olan, bant genişliği ise 800 MB/sn olan bir SDRAM belleğimiz olabilir. Veya aynı frekansta çalışan bir DDR1, ancak bu, Çift Veri Hızı olduğu anlamına gelir, 200 MT/sn aktarım hızına sahip olacak ve böylece bant genişliğini 1600 MB/sn’ye çıkaracaktır.

Bellek bant genişliği nasıl hesaplanır?

Örneğin, bir RAM belleğin teorik maksimum bant genişliği aşağıdaki formülle hesaplanabilir: Bant Genişliği = (Saat Frekansı x 2) x Veri Yolu Genişliği x Bit Kanalları

DDR ise iki ile çarpılır, DDR değilse iki ile çarpılmasına gerek yoktur. Örneğin, bir DDR4-2933’ünüz olduğunu hayal edin. Bu durumda, bir anakart (CPU-RAM) için olacaktır: Bant genişliği = (1466,67 Mhz x 2) x 8 x 4 = 93.866,88 MB/sn = 94 GB/sn

Yani bu hafıza 2933 MT/sn, gerçek saat frekansı 1466.67 Mhz olabilir ve bu durumda gecikme 21 olabilir.