Flor nedir ve kaç elektronu vardır?

Flor nedir?

Flor, F sembolü ve atom numarası 9 olan kimyasal bir elementtir. Soy gaz ve halojendir, yani reaktif ve oldukça reaktif bir elementtir. Flor, bilinen elementlerin en reaktifidir ve hidrojen ile kovalent bağ oluşturabilen tek elementtir.

Florin kaç elektronu vardır?

Florin 9 elektronu vardır. Bu elektronlar iki enerji seviyesinde dağılmıştır. Birinci enerji seviyesi iki elektron içerirken, ikinci enerji seviyesi yedi elektron içerir.

Bu elektronlar üç orbitalde, iki s orbitalinde ve bir p orbitalinde dağılmıştır. Bu elektron dağılımı florine 2-7 elektron konfigürasyonu verir. Bu elektronik konfigürasyon, florin diğer elementlerle kovalent bağlar oluşturmasına izin veren şeydir.