Yeni plan nedeniyle Adalar’ın nüfusu 5 kat artacak

İstanbul’un tarihi ve kültürel SİT alanlarından biri olan Adalar ilçesi için hazırlanan koruma planıyla adanın 2B arazilerine günü birlik tesis yapılabilecek.

İstanbul’un Adalar ilçesinde, butik otelciliğin ve ev pansiyonculuğunun önü açılırken zemin katlara dubleks izni getiriliyor. Adalar Savunması’nın soyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Adalar’ın nüfusu beş katına çıkacak.

İstanbul’un doğal güzelliklerine sahip Adalar ilçesi 1976 yılında o dönemki adıyla Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından “koruma alanı” ve 1984 yılına Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından “SİT alanı bütünü” ilan edilmişti.

1980’li ve 1990’lı yıllarda kaçak yapılarda ciddi oranda bir artış görülse de, Adalar halen İstanbul’un en bakir ilçelerinden biri.

Uzun yıllardır Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle plan hazırlık süreçleri aksayan Adalar’la ilgili 2011 yılında 1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı hazırlamış ve İBB Meclisi’nde kabul edilmişti.

Rıfat Doğan’ın Diken’de yer alan haberine göre, Adalar Belediyesi’nin 2012 yılından bu yana sürdürdüğü /1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı çalışmaları da devam ediyor. Son aşamadaki planlar Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu gündemine geldi. Planlar kurulda onaylandıktan sonra İBB meclisi onayına sunulacak, daha sonra da askıya çıkacak.

Plan askıya çıktığı takdirde Adalar’ı kötü bir gelecek bekliyor. Plan, Büyükada’yı “eğlence”, Heybeliada’yı “sağlık”, Kınalıada’yı “spor” ve Burgazada’yı ise “kültür” adları altında “tematik adalar” şeklinde bölüyor.

Planın halktan ve yerel inisiyatiflerden kaçırıldığını savunan Adalar Savunması, sürece dahil edilmediklerini ve plan hazırlık süreci ve daha sonrasına ilişkin birçok endişelerinin olduğunu dile getirdi.

2B orman arazilerine günübirlik tesis

Savunma, planın onaylanması halinde Adalar’da yapılacakları şöyle sıraladı:

– 2 hektardan (yaklaşık 1,5 futbol sahası) 30 hektara uzanan kimi parseller belirlendi. Buna göre ikinci ve üçüncü derece doğal SİT alanlarındaki 2B arazileri rekreasyon ve günübirlik tesisler için kullanıma açılacak (Büyükada’da adanın doğusundaki 28,4 hektarlık alan Heybeliada’da Çamlimanı, Kınalıada ve Burgazada’da bu adaların çok geniş bölümlerini kapsayan 2B orman alanları),

– Bugünkü nüfusu 14 bin 478 olan Adalar için hazırlanan 1/1000’lik Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, 5000’lik planlarda öngörülenin de üzerinde bir konut stoğu ve nüfus artışına yol açacak. Buna göre 5 binlik planda yaklaşık 52 bin 500 kişiye çıkarılması öngörülen nüfus binlik planda 76 bin 800 kişiye çıkacak,

Ada 1/5 bin 1/1000

Büyükada 28.000 44.000

Heybeli 10.200 14.000

Burgazada 6.100 8.600

Kınalıada 9.200 12.400

Zemin katlara dubleks yapılabilecek

– Konut alanlarında bodrum katları 5 binlik planda da öngörülene benzer şekilde emsal değerler dışında bırakılarak iskana açılırken, zemin katlar dubleks ev yapımına uygun hale getiriliyor,

-Adalar’daki konutların üzerinde kurulu olduğu parsellerin 2 bin metrekarelik üzerinde olması durumunda toplam TAKS değerinin yüzde 10’u oranında ikinci bir yapı yapılmasına, 2 ila 4 bin metrekarelik parsellerde iki yapı yapılmasına, 4 bin metrekare üzerindeki parsellerde ise ikiden fazla yapıya izin veriliyor,

– Konut alanlarındaki diğer yapılaşma koşulları ve yapılar hakkındaki kararlar Koruma Bölge Kurulu’nun alanında uzman olmayabilecek herhangi bir temsilcinin inisiyatifine terk ediliyor,

Ev pansiyonculuğunun önü açılıyor

-5 binlik planlarda öngörülen ‘Yeni yapılar pansiyon olabilir’notuna ilaveten herhangi bir yapı tanımı ve denetim ölçüsü getirmeksizin konut+ticaret alanlarında bin metrekare alana sahip konut alanlarında (İBB Komisyonu tarafından bu sınırın 500 metrekare’ye düşürülmesi önerilmekte) ev pansiyonculuğu ve butik otelciliğe izin veren bir plan notu ekleniyor.

“Plan Adalar’ın geleceği için tehlike içeriyor”

Savunma, söz konusu planla ilgili çekincesini şöyle ifade etti: “Adalar’ın günübirlik rekreasyon turizmine daha fazla açılmasına, Adalar’ın doğal alanlarının insan müdahalesiyle ehlileştirilerek ticarileştirilmesine, Adalar’ın kara ve deniz yaşamının ve kıyı eko-sistemin tahrip edilmesine, konut ve yapı stoğunun imar rantı yaratacak tarzda artırılmasına yönelik nitelikleriyle Adalar’ın geleceği için önemli tehlikeler içeriyor.”