Kartal’ın 3 mahallesinde yeni imar planları askıya çıktı

Kartal’da 3 mahalleyi kapsayan yeni imar süreci başlarken, imar planları askıya çıktı. Askıya çıkan imar planları 30 gün askıda kalacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB ) tarafından 3194 Sayılı Kanunun 8.maddesine göre ilan edilen imar planlarına ilişkin Kartal’da 3 mahalleyi kapsayan imar değişikliği daha eklendi.

Kartal ilçesi Esentepe Mahallesi 4485 ada, 192,299,301,303,305 parsellerin bir kısmı ile 2281 ada, 211 parselin bir kısmına ilişkin 21.06.2017 tasdik tarihli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı.

Kartal ilçesi Hürriyet Mahallesi, 5 pafta, 124,125,126,127,128,129,130,132,133,139,142,143 parsellerin bir kısmı 141,131 tamamı ve 4059 adanın kuzeyindeki tescil harici alana ilişkin 22.11.2017 tasdik tarihli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı.

Kartal İlçesi Soğanlık Mahallesi,Kireçhane Mevkii 139 pafta 10396 (eski 7672) Ada 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli 26.09.2017 tasdik tarihli Nazım İmar Planı değişikliği.