Çamaşırcı Deresi Islah Projesi imar planı tadilatı askıda

Ataşehir – Kadıköy – Maltepe İlçeleri, Çamaşırcı Deresi Islah Projesi’ne ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı tadilatı askıda…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Ataşehir – Kadıköy – Maltepe İlçeleri, Çamaşırcı Deresi Islah Projesi’ne ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 14 Eylül 2018 tasdik tarihli nazım ve uygulama imar planı tadilatı bugün askıya çıkarıldı.

Ataşehir – Kadıköy – Maltepe İlçeleri, Çamaşırcı Deresi Islah Projesi’ne ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı tadilatı 12 Ağustos 2019 tarihinde askıdan inecek.