İstanbul’da plan tadilatları tek adresten askıda

İstanbul’da plan tadilatlarının görüntülenmesi için kullanılan internet sitesi yenilendi. İBB tarafından tek web sitesinden ele alınan yeni uygulama ile beraber plan tadilatlarına ulaşmak da kolaylaştı.

Askı Plan Uygulaması ile beraber https://planaski.ibb.gov.tr/ adresinden hizmet verecek olan plan tadilatları sayesinde eski yönteme göre çok daha şeffaf bir şekilde plan tadilatları askıya sunulacak. Böylece şeffaf olarak yürütülecek süreç ile beraber plan tadilatları hakkında bilgi almak ve itirazda bulunmak kolaylaşacak.

Plan tadilatı askı uygulaması ile beraber önceki döneme göre çok daha şeffaf ve açık şekilde ilan edilecek olan plan tadilatları askıdayken daha kolay erişilebilir olacak. Uygulama ile beraber harita bazlı ve listeli şekilde yeni plan tadilatlarına erişilebilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün “Yeni hizmet: İBB tarafından yürütülmekte olan imar planı askı işlemlerinin tümüne, plan pafta, rapor ve notlarına, güncel nazım ve uygulama imar planlarına yeni adresinden, tek bir harita üzerinden, şeffaf bir şekilde ulaşabilirsiniz.” dedi.