Adalar’da 10.5 milyon TL’ye icradan satılık bahçeli villa

İstanbul Adalar’da bahçeli villa, 10 milyon 570 bin 492 TL bedelle satışa çıkarıldı. Adalar İcra Dairesi, Büyükada’da yer alan gayrimenkulü 10 milyon 570 bin 492 TL bedelle satışa çıkardı.

T.C Adalar İcra Dairesi, İstanbul Adalar’da yer alan gayrimenkulü 10 milyon 570 bin 492 TL bedelle satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış ihalesi 27 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Satışa çıkarılan taşınmaz, “İstanbul ili, Adalar İlçesi, Nizam Mahallesi, Çakomi Mevkii, 155 ada, 19 parsel Bahçeli kargir ev ve kargir nitelikli taşınmazdır.” olarak tanımlandı.

T.C. ADALAR İCRA DAİRESİ 2018/46 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satılmasına karar verilen taşınmaz İstanbul ili, Adalar İlçesi, Nizam Mahallesi, Çakomi Mevkii, 155 ada, 19 parsel Bahçeli kargir ev ve kargir nitelikli taşınmazdır. Adalar ilçesi Nizam mahallesi 155 ada, 19 parsel İstanbul V numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 07.03.2011 tarih ve 3125 sayılı kararı ile uygun bulunan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2011 tarih ve 1344 sayılı kararı ile onaylanan ve 21.09.2011 tarihinde askı sürecini tamamlayarak yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kapsamında Kentsel Sit Alananıda, K2 simgeli Düşük Yoğunluku Konut Alanları lejantında yer alırken, İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 30.11.2017 tarih ve 2017/984 Esas ve 2017/2628 karar nolu kararı ile 1/5000 ölçekli koruma amaçlı Nazım İmar Planı iptal edilmiştir. Onaylı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar planı bulunmamaktadır. Taşınmaz Nizam mahallesi Nizam caddesi No: 23 ve ve Nizam Mahallesi Ziyapaşa Sokak No.24 posta adresinde yer almaktadır.Taşınmaz üzerinde biri bodrum+zemin+1 normal kattan oluşan toplam 3 katlı , diğeri ise bodrum+zemin+1.normal+çatı kattan oluşan toplam 4 katlı iki bina yer almaktadır. Parsel bünyesinde 40,00 m2 alanlı bir havuz da bulunmaktadır. Nizam Mahallesi Nizam Caddesi No. 23 Posta numarasına bakan bölüm taşınmaz dış cephesi sıva üzeri boyladıır. Kapılar ahşap, pencereler PVC, oda ve salon zeminleri parke, ıslak zeminler seramik kaplıdır.Söz konusu Binan toplam brüt alanı 590 m2 olarak değerlendirilmiştir. Binanın bodrum katı; hol+salon+3 oda+mutfak+wc-banyo mahallerinden, Zemin Katı; hol+salon+ 2 oda+ 2 wc + mutfak mahallerinden+1.normal katı; hol+4 adate oda+wc-banyo+balkon mahallerinden oluşmaktadır. Parselin bahçe olarak kullanılan kısmı taş duvarlar teraslanarak, peyzajının yapıldığı görülmüştür. Nizam Mahallesi Ziyapaşa Sokak No.24 posta numarasına bakan bölüm taşınmaz kapıları ahşap, pencereler PVC, oda ve salon zeminleri parke, ıslak zeminler seramik kaplıdır. Yapının 322,00 m2 brüt alanı bulunmaktadır. Taşınmazın Zemin Katı; salon+mutfak+wc banyo mahallerinden, 1. Normal katı ; 3 adet oda+wc banyo+ balkon mahallerinden, 2. Normal katı salon+amerikan mutfak+2 oda+wc banyo mahallerinden, Çatı Katı ise oda+wc banyo mahllerinden oluşmaktadır.Müştemilat binası ise Oda+wc – banyo mahallerinden oluşmaktadır. Satışına karar verilen taşınmaz Büyükada Nizam Mahallesi 155 ada, 19 parsel Çankaya Caddesi ile Ziyapaşa Sokağa cephe, Adalar iskelesine 1200 metre, Marmara Denizine 100 metre mesafade olup, adanın nezih bir noktasında bulunmaktadır. Çevresi mesken ağırlıklı 2-4 katlı binalardan müteşekkildir. Deniz manzarasına sahip taşınmaz tüm belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup, ulaşım şartları da elverişlidir. Parsel üzerinde 2 binanın arasına konumlu 40 m2 olarak değerlendirilen yüzme havuzu ve camlı sera alanı bulunmaktadır. Adresi : İstanbul ili, Adalar İlçesi, Nizam Mahallesi, Çakomi Mevkii, 155 ada, 19 parsel Yüzölçümü :1.480 m2 İmar Durumu : imar planı bulunmamaktadır. Kıymeti : 10.570.492,00 TL KDV Oranı :%18 Kaydındaki Şerhler : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR 1. Satış Günü : 27/10/2020 günü 10:30 – 10:35 arası 2. Satış Günü : 27/11/2020 günü 10:30 – 10:35 arası Satış Yeri : Adalar Adliyesi Adalar İcra Müdürlüğü Katı Çankaya Caddesi No.21 Büyükada Adalar İstanbul ———————————————————————————————————————– Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesinin Adalar İcra Müdürlüğünü T. Vakıflar Bankası T.A.O kartal şubesinin TR350001500158007300720026 nolu iban numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar bir bankanınteminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, belediye emlak vergisi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6-İİK 127. Mad. Göre satış ilanının tebliği Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/46 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/09/2020 (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.