Maltepe’nin Küçükyalı semti satılıyor

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Karayolları Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesi’ne ait İstanbul’un, Maltepe İlçesi Küçükyalı Mahallesi’nde yer alan taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verdi.

Buna göre ÖYK, İstanbul’un Maltepe İlçesi Küçükyalı Mahallesi’nde bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait 945 metrekare ve 440 metrekare yüzölçümlü iki parsel ile Maliye hazinesine kayıtlı 11 bin 788 metrekare, 26 bin 60 metrekare ve 4 bin 128 metrekare yüzölçümlü üç parseli Özelleştirme kapsam ve programı aldı. Söz konusu taşınmazlar satış yöntemiyle özelleştirilecek.

Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek bir tarihe kadar söz konusu alanların her türlü bakım, onarım ve işletilmesi ile bu taşınmazlardan doğan her türlü yükümlülükler ve işletilmelerinden elde edilecek gelirler Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bırakılacak. Özelleştirme işlemleri 2 yıl içinde tamamlanacak.