Kartal Şehir Parkı plazalara ‘feda edildi’

Çevre Bakanlığı İstanbul Kartal’da bulunan şehir parkı ve gölet alanını imara açtı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; palanlama ve şehircilik ilkelerini hiçe sayarak hız kesmeden yaşam alanlarını rant uğruna imara açmaya devam ediyor.

Kartalda E-5 kara yoluna cephe 2281 Ada, 213 ve 216 parselleri Şehir Parkı alanından çıkararak, konut + ticaret alanı yapmak üzere plan tadilatı yapıldı.

KONUT VE PLAZALARA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR CHP eski belediye Meclis üyesi İbrahim Doğan “Bölgede artan yoğun nüfus artışına göre, donatı alanları hızla yok olmaktadır. Yeşil alanlar, park alanları, okul alanları ve deprem toplanma alanları plan tadilatlarıyla konut ve plazalara dönüştürülmüştür. Kartal, yapılan bu plan düzensizliğiyle adeta gökdelenler ve beton yığını olmuştur” dedi.

“213 ve 216 parsellerin bulunduğu alan mevcut planlarda Şehir parkı fonksiyonunda olup, söz konusu bakanlığın yaptığı planla 2 emsali yoğunlukla 56000.m2. si konut +ticaret alanına alınmış, halkın yaşam alanı yok edilmiştir” diyen Doğan, şöyle devam etti:

“Esasen plan yapım ilkeleri gereği parsel bazında plan tadilatının yapılması, planın bütünlüğü ilkesi ve esaslarına aykırıdır. Ayrıca zorunlu kalınması halinde donatı alanı imara açılacaksa (kamu yararı varsa) açılan alan büyüklüğünde donatı aynı bölgede ayrılması gerekir. Bu hususlar plan yapım ilkelerinin gereğidir.

Ancak yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda bu hususlar dikkate alınmayarak, tamamen ticari bir mantıkla donatı (ŞEHİR PARKI) alanı yok edilmiştir.

Zira Bakanlık bu uygulamayla gerek İBB ve gerekse Kartal Belediyesini baypas ederek yetkilerini yok saymıştır. çünkü yerel belediyelerin temel görevlerinden biride şehri planlamaktır. Şu anda askıda bulunan bu plan kamu yararı taşımıyor ve imar mevzuatına, plan ilkelerine, yasalara aykırıdır. bu nedenle plana süresi içinde itirazda bulunacağım. Kartal kamuoyunu, çevreçi kurumları konuya duyarlı olmaya davet ediyorum.”