Yakacık Mahallesi İmar Planı Askıda

Kartal Yakacık Mahallesi imar planı askıya çıktı. 27 Nisan’da askıya çıkan imar planı 26 Mayıs’ta askıdan inecek…

Kartal Yakacık Mahallesi 10057 ada 7-8 nolu parseller, 10090 ada 1 nolu parsel, 8049 ada 1,2,3,4,5 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği askıya çıktı.

Planlama alanında 1 adet un fabrikası, 1 ve 7 katlı 11 adet yapı yer alıyor. Yapılardan bir kısmı oturama uygun olmadığı için kullanmıyor.

Kartal Yakacık sınırlarında bulunan planlama alanı birinci derece deprem bölgesinde kalıyor.

Proje alanının mülkiyet durumuna bakıldığında, Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi 10090 ada 1 no’lu parsel arsa niteliğinde hisseli 12.002,18 metrekare, 10057 ada 7 nolu parsel tarla niteliğinde 2 bin 142 metrekare, 10057 ada 8 nolu parsel bahçeliği kagir fabrika niteliğinde yüzölçümü 5 bin 323 metrekare olduğu görülüyor. 8049 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parseller arsa niteliğinde olup toplamda 964 bin 45 metrekare.

PLAN NOTLARI

1. BU PLAN, PLAN PAFTALARI, PLAN NOTLARI VE PLAN RAPORU İLE BİR BÜTÜNDÜR. 2. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI; İSTANBUL İLİ, KARTAL İLÇESİ, YAKACIK MAHALLESİ, 10057 ADA 7-8 NO’LU PARSELLER, 10090 ADA 1 NO’LU PARSEL, 8049 ADA 1-2-3-4-5 NO’LU PARSELLERİ İÇEREN SINIRDIR. 3. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI İÇERİSİNDEKİ ALAN “KONUT+TİCARET ALANI” DIR. 4. PLANDA KONUT+TİCARET ALANI FONKSİYONLU A, B VE C SİMGELERİYLE GÖSTERİLEN ADALARDA MERİ PLANDAN GELEN İNŞAAT ALANI HESABINA EK OLARAK 8000M² EK İNŞAAT ALANI İHTİYAÇ DUYULAN ADADA KULLANILABİLİR, Y ENÇOK: 36 KATTIR. BU ALANLARDA TURİZM TESİSLERİ, OTEL YAPILABİLİR. TAKS:0.40 TIR. 5. BODRUM KATLARDA OTOPARK YAPILABİLİR. BODRUM KATLAR İSKANA KONU EDİLMESİ HALİNDE EMSALE DAHİLDİR. 6. KOT İLE İLGİLİ HUSUSLARDA PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. 7. İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 20.03.2012 TARİH VE 147666 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR. BUNUNLA BİRLİKTE UYGULAMA AŞAMASINDA İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN UYGUN GÖRÜŞÜ ALINMADAN İNŞAAT RUHSATI VERİLEMEZ. DERE VE TAŞKIN ALANLARI İLE İLGİLİ SORUMLULUK İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİTTİR.

8. BU PLAN KAPSAMINDA, BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK, DEPREM YÖNETMELİĞİ, İSKİ YÖNETMELİĞİ VB. İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNDE YER ALAN HUSUSLAR YERİNE GETİRİLMEDEN İNŞAAT RUHSATI VERİLEMEZ. BU YÖNETMELİKLERİN UYGULANMASINDAN RUHSATI VERECEK OLAN İDARE SORUMLUDUR. 9. PLANLAMA ALANI BÜTÜNÜNDE HER TÜRLÜ YAPILAR İÇİN AYRINTILI JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜD RAPORLARI HAZIRLANMADAN UYGULAMA YAPILAMAZ. 10. AÇIKLANMAYAN HUSUSLARDA 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL GÜNEYİ REVİZYON MERİ UYGULAMA İMAR PLANI, UYGULAMA İMAR PLANI HÜKÜMLERİ VE İLGİLİ MERİ İMAR YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.