Abdullah Gül’ün akrabasının Kartal’daki firmasına ek inşaat izni

Kartal’da, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün akrabalarından Celalettin Satoğlu ve Cemalettin Satoğlu’nun da yönetiminde bulunduğu METSAN firmasına ait araziye ilişkin plan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değiştirildi. Plan değişikliği ile METSAN’a ek inşaat hakkı verildi.

Bakanlık, söz konusu araziye ‘herkesin memnuniyeti’ için 8 bin metrekare ek inşaat hakkı ekledi. Bakanlık, kentsel dönüşüm kapsamında Yakacık Mahallesi’nde bulunan 10057 ada 7-8 No’lu parseller ile 10090 ada 1 No’lu parsel ve 8049 ada 1-2-3-4-5 parsellere ilişkin 1/ 5 bin ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yaptı.

Abdullah Gül’ün akrabasının firması

Bakanlığın değişiklik yaptığı arazi, Gül’ün akrabalarından Celalettin Satoğlu ve Cemalettin Satoğlu’nun da yönetim kurulunda bulunduğu METSAN İnşaat’a ait. Söz konusu arazide yeni planla birlikte turizm, ticaret ve konut alanlarına yer verilirken, bürolar, iş hanları, mağazalar, teşhir mekânları vb. ticaret ve hizmet fonksiyonları getirildi.

Mimarlar Odası: “Mevzuata aykırı”

Plana itiraz eden Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ise yapılan plan değişikliğinin ve getirilen ek 8 bin metrekarenin kabul edilemez olduğunu belirtti. Mimarlar Odası, söz konusu itirazında ek inşaat alanıyla birlikte araziye turizm tesisleri, otel yapılacağını belirterek ilave fonksiyon getirilmesinin ‘planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine ve imar mevzuatına aykırı’ olduğunu kaydetti.

Mimarlar Odası’nın dilekçesinde “Ek inşaat hakkıyla donatı alanları azaltılarak bölge donatı dengesi bozulmakta, yapı yoğunluğunu artırıcı ve çevreye emsal teşkil edici nitelikte yapılaşma getirilmektedir. İtiraza konu plan değişikliğinin de bu yönde olumsuz bir etki yapacağı, bölgede nüfus, yapı ve trafik yoğunluğu yaratacağı, nüfus-donatı dengesini bozacağı, bu anlamda planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararı açısından sorunlu bir düzenleme olacağı aşikardır. Bu nedenle yukarıda belirtilen itirazlarımızın dikkatte alınarak yapılan plan değişikliğinin iptal edilmesi için gereğinin yapılmasını bilgilerinize sunarız.” dendi.