Kartal’da müftülüğe ait denize sıfır arsada plan değişikliği

Kartal’ın Orhantepe Mahallesi’nde yer alan 6 bin 957 metrekare yüzölçümlü 2511 ada 321 parsel sayılı taşınmazın imar planı değişikliği askıya çıkarıldı.

Orhantepe Mahallesi 2511 ada 321 parsel ve komşuluğundaki bir kısım alana ilişkin Kartal Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün talebi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan -1- paftalık NİP-28292 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve -1- paftalık UİP-5644,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği bakanlık tarafından 25 Ağustos 2017 tarihinde onaylandı.

İmar planı 25 Eylül 2017 tarihinde askıdan indirilecek. 6 bin 957 metrekare yüzölçümlü 2511 ada 321 parsel sayılı taşınmazın yaklaşık 1770 metrekarelik kısmının meri 1/ 5000-1/1000 ölçekli imar planlarında kıyı kenar çizgisinin kara tarafında Dini Tesis Alanında, bir kısmının da kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında dolgu alanında kaldığı, bahse konu taşınmazın meri imar planında Dini Tesis Alanında kalan kısmının fonksiyon şekli ve çekme mesafelerinden kaynaklı sınırlamalar nedeniyle yapılaşamadığı, uygulamanın önünün açılması amacıyla plan değişikliği çalışmaları yapıldı.

[map]40.901228, 29.157043[/map]

Plan değişikliğinin detayları

Kartal Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün 10 Mart 2016’da Kartal Orhantepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve müftülük mülkiyetinde olan 6957 m2’lik yüz ölçümlü 2511 ada 321 parsel sayılı taşınmazın yaklaşık 1770 m2’lik kısmının meri 1/ 5000-1/1000 ölçekli imar planlarında kıyı kenar çizgisinin kara tarafında Dini Tesis Alanında, bir kısmının da kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında dolgu alanında kaldığı, bahse konu taşınmazın meri imar planında Dini Tesis Alanında kalan kısmının fonksiyon şekli ve çekme mesafelerinden kaynaklı sınırlamalar nedeniyle yapılaşamadığı, açıklanan hususlar kapsamında, uygulamanın önünün açılması amacıyla meri imar planlarında gerekli tadilatların yapılması talep edilmiştir.

Kartal Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün talebi doğrultusunda belirtilen 2511 ada 321 parsel ve yakın çevresine ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı tekliflerinin 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri kapsamında hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluş görüşleri istenmiştir. Kurum görüşleri doğrultusunda, Kartal Orhantepe Mahallesi, 2511 ada 321 parsel ve yakın çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri kapsamında onaylanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmek üzere hazırlanmıştır.