Kartal Soğanlık’ta 36.8 milyon TL’ye icradan satılık oto sanayiye komşu gayrimenkul

İstanbul Anadolu 13. İcra Dairesi, Kartal Soğanlık’ta “bahçeli kargir benzin deposu ve lojmanı” satışa çıkardı. Gayrimenkulün bedeli 36 milyon 849 bin 530 TL olarak belirlendi.

T.C. İSTANBUL ANADOLU 13. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

Özellikleri : İstanbul İli, Kartal ilçesi 10659 Ada No, 166 Parsel No, Soğanlık Mahallesi Berber bostani mevkii Kartal ilçesi, Soğanlık mahallesinde ki taşınmaz ana ulaşım arterlerinden biri olan D100 (E5) karayolu güney yan yolunda mahreçli, etrafının ticaret, hizmet yoğunluklu kısmi yasal, kısmi gayrı yasal Kartal Oto sanayi sitesi tesisleri ile çevrili bir alan içinde kalmaktadır. Belediye ve diğer kamu alt yapı hizmetlerinden faydalanabilmece, ulaşım yönünden İstanbul genel şartlarına göre kısmen kolay ulaşılabilir konumdadır.

Taşınmaz üzerinde Ersel sokak ile, D 1 0 0 ( E 5 ) köşesinde faaliyet halinde 4 ada servis gruplu benzin istasyonu, D 1 0 0 e paralel, bitişik nizam yapılmış betonarme, tek katlı ticari dükkanlar olduğu, çoğunun yiyecek içecek satışı yeri olarak hali hazırda kullanıldığı, güney de arka kısımlarda metruk, boş, genellikle tek katlı farklı ebatlarda bina gruplarının yer aldığı görülmüştür.

Adresi : İstanbul İli Kartal ilçesi Mahallesi D 100 Yan yol üzerinde kuzeyinde Shell benzin istasyonu güneyinde ersel sokak

[map]40.911048, 29.194613[/map]

Yüzölçümü : 12.630 metrekare

Arsa Payı : 7/16 İmar

Durumu : Kartal ilçesi, 137 pafta, 4342 ada , 166 parsel, 1/1000 ölçekli 9 /0 4 /2013 tarihli, Kartal Güney revizyon uygulama imar planı kapsamında 5 /A /3 :0 ,2 0 – 0,40/2.00 yapılanma şartların da Akaryakıt İstasyonu , kısmen park, kısmen yolda kalmaktadır.

Akaryakıt alan: 1563,376 metrekare,

park alanı: 3087,49 metre

Ticaret alanı: 766, 574 m etrekare olduğu görülmüştür.

Kıymeti : 36 .849 .530 ,00 TL

KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 09/10/2017 günü 14:00 – 14:10 arası

2 . Satış Günü : 09/11/2017 günü 14:00 – 14:10 arası

Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU 13. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Satış Şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis uyap gov tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.

Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.

Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2 – Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temecrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5 – Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016 /182 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.