Kartal Soğanlık’ta imar planı askıya çıktı

Kartal’ın Soğanlık Mahallesi için belirtilen yerlere ait imar planı 30 gün boyunca askıda kalacak.

Sultanbeyli İlçesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 400 hektarlık taşınmazın trampa yoluyla kamulaştırılıp bedeli karşılığında hak sahiplerine dağıtılması amacıyla söz konusu taşınmazın takasında kullanılmak üzere İstanbul’un çeşitli semtlerinde bulunan Maliye hazinesine ait arsa ve arazilere ilişkin Bakanlıkça yürütülen planlama çalışmaları kapsamında; İstanbul İli, Kartal İlçesi, Soğanlık Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 10384 Ada, 213 ve 216 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onaylandı. Bugün askıya çıkarılan imar planı 30 gün boyunca askıda kalacak.

İşte o açıklama:

İstanbul İli, Kartal İlçesi, Soğanlık Mahallesi, 10384 Ada, 213 ve 216 Parsellere Ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İlişkin Askı Tutanağı

Bakanlığımızın 23.08.2017 tarihli ve E.15177 sayılı yazısı ile; 06.10.2011 tarihli ve 28076 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 26.9.2011 tarihli ve 2011/2266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve eki karar uyarınca, İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve sınır ve koordinatları kararda belirtilen yaklaşık 4.000.000 m²’lik taşınmazın trampa yoluyla kamulaştırılıp bedeli karşılığında hak sahiplerine dağıtılması amacıyla söz konusu taşınmazın takasında kullanılmak üzere İstanbul’un çeşitli semtlerinde bulunan Maliye hazinesine ait arsa ve arazilere ilişkin Bakanlığımızca yürütülen planlama çalışmaları kapsamında; İstanbul İli, Kartal İlçesi, Soğanlık Mahallesi, 10384 ada, 213 ve 216 parsellere ilişkin Bakanlığımızca onaylı 20.03.2017 tasdik tarihli Planın, plan notlarındaki bazı hükümlerinin düzenlenmesi suretiyle hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca NİPD-929,37 ve UİPD-5608,96 plan işlem numarası alarak 23.08.2017 tarihinde re’sen onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 06.09.2017 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.