Tuzla’da belediyeden 7,3 milyon TL’lik arsa satışı

Tuzla Belediyesi, Tuzla’nın Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir arsayı satışa çıkardı. Satışa sunulan arsanın satış bedeli 7 milyon 347 bin TL olarak belirlendi.

Tuzla Belediye Başkanlığı’ndan yapılan duyuruda, Tuzla Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde bulunan arsanın 7 milyon 347 bin TL’ye satışa çıkarıldığı belirtildi.

Gayrimenkulün ihalesi 3 Ocak 2019 günü gerçekleşecek.

Tuzla Belediye Başkanlığından:

1- Belediyemize ait taşınmazın satışı; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre, Belediyemiz Encümen Salonunda, 03.01.2019 Perşembe günü, Saat:14:00’da Kapalı Teklif Usulüne Göre satış ihalesiyle yapılacaktır.

2- Şartnameler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00¨ karşılığında satın alınabilir.

3- İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

Şirketlerin; Şahıslar;

a) Şartname Dosyası a) Şartname Dosyası b) İmza sirküleri, b) Nüfus cüzdan sureti, c) Ticaret odası belgesi, c) Yerleşim Yeri Belgesi d) Geçici teminat. d) Geçici teminat.

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir

Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.