Maltepe Üniversitesi yerleşkesi imar planı askıda

Maltepe Üniversitesi Yerleşkesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı. Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi’ndeki üniversite yerleşkesine ait imar planı yayınlandı.

Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi, Maltepe Üniversitesi Yerleşkesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Askı Tutanağı yayınlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 14.12.2018 tarihli ve E.235304 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Büyükbakkalköy Mahallesi, Maltepe Üniversitesi Yerleşkesine ilişkin 07.09.2018-08.10.2018 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerine yapılan itirazların bazılarının kısmen uygun görülmesi suretiyle hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği tekliflerinin, Cumhurbaşkanlığı 1 No’lu Kararnamesi’nin 97(ç) ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9.maddesi uyarınca Bakanlığımızca 14.12.2018 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 27.12.2018 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.