Tuzla Transfer Merkezi Limanı imar planı askıda

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Atık Kabul ve Transfer Merkezi Limanı Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Askı Tutanağı yayınlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 27.12.2018 tarihli ve E.246825 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Atık Kabul ve Transfer Merkezi Limanı Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu tekliflerinin, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca 27 Aralık 2018 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 22.01.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.