Tuzla Belediyesi’nden 6.4 milyon TL’ye satılık akaryakıt ve servis istasyonu

Tuzla Belediye Başkanlığı; Aydınlı Mahallesi, Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde yer alan akaryakıt ve servis istasyonu vasıflı gayrimenkul 6 milyon 458 bin 13 TL bedel ile satışa çıkarıldı.

Tuzla Belediye Başkanlığı; Aydınlı Mahallesi, Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde yer alan akaryakıt ve servis istasyonu vasıflı gayrimenkul satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 6 milyon 458 bin 13 TL bedel isteniyor.

Tuzla Belediye Başkanlığından: 1 – Belediyemize ait taşınmaz hissesinin satışı; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre, Belediyemiz Encümen Salonunda, 26.02.2019 Salı günü, Saat: 14:00’da Kapalı Teklif Usulüne Göre satış ihalesiyle yapılacaktır.

2 – Şartnameler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00₺ karşılığında satın alınabilir.

3 – İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

Şirketlerin; a) Şartname Dosyası b) İmza sirküleri, c) Ticaret odası belgesi, d) Geçici teminat. Şahıslar; a) Şartname Dosyası b) Nüfus cüzdan sureti, c) Yerleşim Yeri Belgesi d) Geçici teminat.

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir. Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.