Yeni yönetmelikle müteahhitler sınıflandırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayınlanan yönetmelik ile beraber müteahhitlik yapmak için gerekli şartlar belirtildi. Yetki belgesi grupları, mesleki ve teknik yeterlikler ile ekonomik ve mali yeterlikler esas alınarak; A, B, C, D, E, F, G, H ve geçici olmak üzere 9 grup olarak ayrıldı.

Buna göre, firmaların 15 yılda yaptığı işler dikkate alınacak. Ayrıca firmaların mali durumu cari oran, öz kaynak oranı ve borç oranı bilanço göstergeleri değerlendirilecek.

Müteahhit sınıflandırması

  • B, C, D ve E – Yapı yaklaşık maliyeti, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim tutarını geçmeyen yapım işlerini
  • F ve G – Yapı yaklaşık maliyeti, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim miktarının 3/2’sini geçmeyen yapım işlerini
  • H – Yapı yaklaşık maliyeti, G belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim miktarının 1/3’ünü geçmeyen yapım işlerini üstlenebilirler
  • A – Hiçbir kısıtlama uygulanmaz