Tuzla’da 5.7 milyon TL’ye satılık akaryakıt ve servis istasyonu

Tuzla Belediye Başkanlığı, Tuzla Aydınlı’da yer alan akaryakıt istasyonunu 5 milyon 617 bin 267 TL bedelle satışa çıkardı.

Tuzla Belediye Başkanlığı, Tuzla Aydınlı’da yer alan akaryakıt istasyonunu 7 Mayıs 2019 tarihinde satışa çıkıyor. Gayrimenkulün muhammen bedeli 5 milyon 617 bin 267 TL olarak belirlendi.

Tuzla Belediye Başkanlığından: 1 – Belediyemize ait taşınmaz hissesinin satışı; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre, Belediyemiz Encümen Salonunda, 07.05.2019 Salı günü, Saat:14:00’da Kapalı Teklif Usulüne Göre satış ihalesiyle yapılacaktır.

2 – Şartnameler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 ¨ karşılığında satın alınabilir. 3 – İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup; Şirketlerin; Şahıslar; a) Şartname Dosyası a) Şartname Dosyası b) İmza sirküleri, b) Nüfus cüzdan sureti, c) Ticaret odası belgesi, c) Yerleşim Yeri Belgesi d) Geçici teminat. d) Geçici teminat. Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.