Tuzla Belediyesi’nden 14.9 milyon TL’ye satılık gayrimenkul

Tuzla Belediye Başkanlığı, Tepeören’de yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış ihalesi 23 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

Tuzla Belediye Başkanlığı, Tepeören’de yer alan gayrimenkulü 14 milyon 908 biN 359 TL muhammen bedelle satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış ihalesi 23 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Tuzla Belediye Başkanlığından:

1- Belediyemize ait taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 23.07.2019 Salı günü Saat:14:00’da Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. 2- 488 Sayılı Damga Vergisi kanununun 8.maddesine istinaden ( binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir. 3- Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00₺ karşılığında satın alınabilir. 4- İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup; Şirketlerin; Şahıslar; a) Şartname Dosyası a) Şartname Dosyası b) İmza sirküleri, b) Nüfus cüzdan sureti, c) Ticaret odası belgesi, c) Yerleşim Yeri Belgesi d) Geçici teminat. d) Geçici teminat. Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir. Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur