Pendik Belediyesi’nden 15 milyon TL’ye satılık 2 arsa

İstanbul Pendik’te belediyeye ait 2 arsa satışa çıkarıldı. Arsalardan birinin üstünde kuzu çiftliği bulunuyor; her iki arsa da tarımsal arsa niteliğinde. Arsalar için toplam 14 milyon 748 bin TL isteniyor.

Pendik Belediye Başkanlığı, ilçe sınırları içinde bulunan 2 arsayı satışa çıkardı. Söz konusu taşınmazların satış bedeli ise TL cinsinden belirlendi.

İhaleler, Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacak.

1. Arsanın özellikleri:

Söz konusu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamakta olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre orta mesafeli koruma kuşağında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadır. Parselde 0,05 oranında yapılaşma izni bulunmaktadır. Parsel üzerinde inşaası 17.10.2018 tarihinde tamamlanan 175,18 metrekare alanlı bir adet idari bina ve biri 960,00 metrekare alanlı digeri ise 1.440,00 metrekare alanlı iki adet kuzu ağılı bulunan bir kuzu çiftliği bulunmakta olup, küçük ve büyükbaş hayvancılığa elverişlidir. Söz konusu parsel üzerinde bulunan yapılara ait ruhsat bulunmamaktadır.

Ancak; belediyemiz tarafından 175,18 metrekare alanlı idari bina için alınan 14.06.2019 tarih ve 2SKGMHL6 belge nolu yapı kayıt belgesi, 960,00 metrekare alanlı kuzu ağılı için alınan 14.06.2019 tarih ve 6ZEYM36A belge nolu yapı kayıt belgesi ve 1.440,00 metrekare alanlı kuzu ağılı için alınan 14.06.2019 tarih ve J28T1EPK belge nolu yapı kayıt belgesi bulunmaktadır.

Taşınmaza ait tapu kaydında herhangi bir şerh, ipotek durumu tespit bulunmamaktadır. Kurtdoğmuş 651 parsel sayılı 19.280,00 metrekare alanlı taşınmazın satış işleminde 3065 sayılı Katma Değer Kanununun 17-4-p maddesi uyarınca KDV alınmayacaktır.

2. Arsanın özellikleri:

Söz konusu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamakta olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre orta mesafeli koruma kuşağında tarımsal niteliği korunacak alanda kalmaktadır. Küçük ve büyükbaş hayvancılığa elverişlidir. Parselde 0,05 oranında yapılaşma izni bulunmaktadır. Kurtdoğmuş 633 parsel sayılı 10.360,00 metrekare alanlı taşınmazın satış işleminde 3065 sayılı Katma Değer Kanununun 17-4-p maddesi uyarınca KDV alınmayacaktır.