Kentsel dönüşümde tek taraflı fesih hakkı

Kentsel dönüşümde teminat ve tamamlanamayan inşaatlarla ilgili sorunların çözümüne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yeni yönetmeliği uyarınca vatandaşlara tek taraflı fesih hakkı getirildi.

Yeni düzenleme ile beraber vatandaşların mağduriyetleri giderilecek. Tamamlanamayan inşaatlardan dolayı oluşan sorunlar çözülecek.

Fesih hakkı, ‘hiç başlamamış inşaatlar’ veya ‘başlamış ancak 6 aydan fazla bir süredir devam etmeyen inşaatlar’ olarak ikiye ayrıldı. Buna göre sözleşme imzalanmasının ardından 1 yıl içerisinde inşaata hiç başlanmamış ise ve bu başlamama sebebi müteahhitten kaynaklıysa arsa sahipleri sözleşme feshini bu kapsamda mahkemeye gitmeden tek taraflı olarak yapabilecek.

İnşaata başlanmış ancak bir seviyeye gelip durmuş ise bu durumda tespitlerle konunun ortaya konulması gerekiyor. Feshi inceleyen komisyon yeni yapının yapım işine başlanamamasının veya devam edilememesinin sebeplerine ilişkin yazılı olarak müteahhide bildirim yapacak ve 15 gün süre verecek.